Erozyonu Azaltan Faktörler :

Türkiye de yaşayan herkesi tehdit eden erozyonu azaltan faktörler aşağıda maddeler halinde bilgilerinize sunulmuştur. Bu doğa felaketi sadece bizim değil hepimizin sorunudur. Erozyon sorununu el ele aşmamız tek yolu aşağıda yazan maddeleri harfiyen uygulamaktır.

Erozyonu Azaltan Faktörler :

1- Ağaçlandırma yapılması
2- Meraların aşırı otlatılmaması.
3- Ürünlerin nöbetleşe dikilmesi.
4- Eğimli arazilerde toprağın eğime dik sürülmesi.
5- Eğimli arazilerde sekiler (taraçalar) yapı lması.