Tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar

Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluslar:

1-Tarım Đsletmeleri Genel Müdürlüğü: Bitki ve hayvan üretimini artırmaya ürünleri
çesitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmek için uğrasır.

2-Tarım Kredi Kooperatifi: Üreticinin ürünlerini değerlendirmesini sağlar. Onlara destek sağlar.

3-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO): Özellikle Tahıl ürünlerin alım ve satısını yapar. Ürünlerin
stoklanmasını ve korunması sağlar.

4-Ziraat Bankası: Üreticiye kredi vererek destekler.

5-Devlet Su Đsleri (DSĐ): Kurduğu bent Göl baraj ve kanallarla sulamaya destek sağlar.