Glayör çiçeği yassı soğanlı kılıç gibi yassı ve sivri yapraklı güzel çiçekli çok uzun ömürlü otsu bitki çeşitlerindendir. Yukarı kısmında çiçeklerinin yer aldığı sapının yüksekliği 1.50 m civarındadır.

Çiçekler sapın üstünde bir yanda dizili öbekler halinde bulunur huni yada boru biçiminde olan çiçek çevresi bakışımlıdır. Glayör çiçeklerinin meyvesi üç bölmeli bir kapsüldür.

Glayör çiçekleri süsengiller familyasındandır. Glayörün bazı türleri Gladiolus communis gladiolus segetum gladiolus italicumdur.

Avrupa ve Türkiye de bahçelerde yetiştirilen ve genellikle çiçekçilerde satılan büyük çiçekli glayöller Afrika nın yarı tropikal yörelerinde yetişen türlerin özellikle papağan glayölünün melezleştirilmesiyle XIX. yy.da elde edilmeye başlanmıştır.