Tohum ekim talimatları:Kış sonundan ilkbahar başına dek kaliteli torfun içine üzerini örterek ekin. Torfun nemli fakat ıslak olmadığından emin olun ve genelde 12-40 gün alan çimlenme sonrasına kadar polietilen bir torba içerisinde 15-18˚C sıcaklık aralığında tutun.

Yetiştirme talimatları:8cm’lik saksılara sığacak kadar büyüdüğünde yerini değiştirin ve daha soğuk koşullarda büyütün. Son olarak 13cm saksılara yerleştirin. Donma riskini önlemek amacıyla açık havaya ekmeden önce 10-15 gün boyunca yavaş yavaş dış koşullara göre iklimlendirin birbirinden 23cm uzaklıkta olacak şekilde derin nemli hafif zengin bir toprağa ekin. Farklı bir biçimde 20cm’lik saksılara yerleştirin ve saksıları sonbaharda [ ]lenecekleri soğuk seraya taşıyın