Orkideler çok yıllık otsu bitkilerdir. Bazıları toprakta büyük kısmı ise başka bitkinin üzerinde yani epifit olarak yaşarlar. Epifit orkideler tropikal ormanların bitkisidir.

Bu bitkilerin kökleri su ihtiyacını karşı-lamak üzere yumrulaşmıştır. Tropikal yağmurlar sırasında yalancı soğan ve hava kökleri üzerlerine düşen suyu emer ve bir sonraki yağmura kadar bitki bu suyu kullanır.

Toprakta yaşayan orkideler daha çok orta kuşak ülkeler-inde bulunur. Bu orkideler toprak altında yumru kök veya rizom taşırlar. Yumruların şekilleri ve hatta büyüklük-leri cinslerin ayırımında önemli bir anahtardır. Orkidelerin gövdeleri genellikle dallanmamıştır uç kısmında çiçekler bulunur.

Çiçeklerin labellum denen parçası diğer bölümlerden büyüktür; yapı ve renk bakımından orkidenin ana karakterini belirler. Ekseri türlerde labellumun alt kısmı ters yönde uzar ve mahmuz adlı bir çıkıntı meydana getirir. Mahmuz iç kısımlarında genellikle nektar taşır.

Mahmuzun şekli boyu yönü bulunup bulunmaması orkidelerin tayini için önemli bir husustur. Labellumlar kimi zaman başka canlılara benzerlik gös-terirler. Bu bitkilerin böceklerle iletişimleri vardır. Bazı türler tam olarak böceğe benzer. Bunun nedeni böcekleri cezp etmek ve bu sayede kendi tohumlaşmalarını sağlamaktır.

Orkidelerin tozlaşmaları yani polenle-rin stigma üzerine taşınmaları böcekler vasıtasıyla olur. Her orkidenin kendine has ihtiyaçları vardır. Iyi gelişebilmesi için bu ihtiyaçlar bir araya getirilme-lidir. Bu yüzden orkidelerin ne tip arazi ve toprakta hangi bitkilerle beraber hangi yüksekliklerde bulunabileceğini bilmek onları bulma bakımından son derece önemlidir.

Orkidelerin bazıları kesin olarak orman bitkileridir. Mesela Cephalanthera türleri genellikle orman altında yaşarlar. Kuru çayırlarda ise Anacamptis pyramidalis’i eflatun-mor çiçekleri ile kolayca görürüz.

Sahillere yakın tepelerde yetişen Serapias türlerini genellikle tepelerin denize bakan yamaçlarında bulursunuz.