Kloroz
Yaprakların açık yeşilden sarıya değin değişen bir renk alması kısaca “sararma” dır. Genel olarak bitkinin sürgün uçlarından geriye doğru ilerler. Yaprak damarları arasında oluşur.

• Kloroz özellikle kışın saksı toprağının gereğinden fazla nemli tutulması saksı toprağının çok kuru kalması ve çok fazla kil içermesi saksı değiştirmede geç kalınmış olması dolayısıyla bitki köklerinin keçeleşmesiyle beraber azot magnezyum demir mangan gibi besin maddelerinin noksanlıkları sebebiyle oluşur.

Tomurcuk dökülmesi;

Bazı koşullarda bitkilerde çiçek tomurcuklarının oluşmasına rağmen açmadan döküldükleri gözlenir.

Bunu nedenleri;

• Saksı toprağının çok nemli tutulması ve çok kuru kalması

• Azotça zengin gübreleme sonucu sağlanan hızlı gelişme fosfor noksanlığı

• Doğrudan güneş ışığının altına bırakılması yüksek ve düşük sıcaklık ani sıcaklık değişmeleri bitkinin çok gölge yerlerde bırakılması

• Hava orantılı neminin düşüklüğü

• Tomurcukta olan bitkinin yerinin değiştirilmesi

• Yetersiz havalandırma ve cereyana maruz bırakma
Yaprak lekesi;

• Genellikle yaşlı yapraklarda görülür. Lekelerin üzeri duman rengi fungal rengi örtü ile kaplıdır.

• Mücadelesi;

• Hastalıklı bitkileri ortadan kaldırmalı Sıcak hava fazla nem ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

• Captain 50 (W.P.) 25 g (10/1 suya) ve Maneb 80 (W.P.) 17.5g (10/1 suya) preparatlar uygulanabilir.

Külleme hastalığı

Bitkinin yaprak yaprak sapı çiçek çiçek sapı ve gövdesinde görülür. Genellikle yaprakların üst yüzü pudra veya un serpilmiş gibi tozla kaplanır. Bu tozun rengi kurşuni kahverengiden beyaza kadar değişir. Yaprak parlaklığını ve yumuşaklığını yitirir sert bir yapı alır. Hasta bitkilerde büyüme ve çiçeklenme olmaz.


• Küllenme fungusları yaz sonunda yaprak üzerinde oluşturduğu cleistothecium’larıyla kışa girer ve gelecek baharda oluşturduğu ascospor’larıyla bitkilere yeniden bulaşır. Yayılması için en elverişli ortam sıcaklığı 15-20 C olmalıdır. Ayrıca yüksek orantılı nem düzeyleri bu funguslar için uygundur. Sıcak ve kurak koşullarda bu hastalığın etkisi daha çabuk görülür.

• Mücadelesi sağlıklı bitkilerden çeliklerin alınması uzun süreli devam eden durgun sıcak ve nemli koşullarına engel olunmalıdır. Ayrıca bitkilere gereğinden fazla su verilmemeli ve özellikle üstten sulama yapılmalı hasta olan bitki kısımlarının ayıklanmaları ve ilaçlı mücadeleyle yaprakların üzerinde ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.

• Dinocap LC 37 E.C. (Sıvı görünümünde genellikle % 20-50 arasında etkili madde içeren) 10/1 dozda 3-4cc preparat Kükürt 80 w.p.(su ile karışabilen toz halindeki ilaçlar) 10/1 dozda 30-35g preparat uygulanabilir.
Siyah kök çürüklüğü;

Bu hastalıktan etkilenen bitkilerde gerilmeler yaşlı yapraklardan başlayan kloroz ve çoğunlukla solgunluk belirtileri görülür. Köklerde çürümeler olur. Korteks (kabuk tabakası) genellikle açık kahverengi bazı hallerde siyah renk alır. Hastalık etmeni olan fungus toprakta uzun süre yaşama yeteneğinde olan çok sayıda klamidosporlar oluşturur.

• Mücadelesi saksı toprağının patogen ile bulaşık olmamasına dikkat edilmeli ve saksı toprağının çok nemli bırakılmamalıdır.

Kök Ur Nematodları;


• Süs bitkilerinin köklerinde dişisi armut şeklinde erkeğinde ince uzun iplik şeklindedir.

• Toprak altında bitkinin kökleri içinde beslenirler. Bitkiyi emer ve emme sonucu gelişerek irili ufaklı urlar oluşur. Bitkinin su ve besin maddesini engeller. Bu sayede bitkide bodurlaşma sararma ve gelişmede gerilemeler görülür.

• Mücadelesi;

• Nematodlara karşı kullanılan ilaçlar bitkiye zarar verdiği için bitkinin ekim ve dikiminden önce Dichloropropene ile plastik örtü altında fümigasyonu yapılmalıdır.

• Buharlı toprak sterilizasyonunda nematodlar ortalama 15 dk 55 C’de yapılan ilaçlı mücadelede 1m3 harca 3 g katılmak suretiyle Aldicarb 15 kullanılmaktadır.

• Hastalık parazit olduğu için bitkiyi yaralayan ve zarar veren her türlü faktörden kaçınılmalı

• Captan 50 su ile karışabilen toz halindeki ilaç yani formülasyonu w.p. olarak 10lt ‘ye 1lt suya doz uygulanarak 15 gr uygulanmaktadır.

• Dichlofluanid 50 w.p. 10/1 dozda 20g preparat uygulanır.

• Vinclozolin 50 w.p. 10/1 dozda 7.5g preparat uygulanır.

Kırmızı Örümcekler;
• Akar adı ile tanınırlar. Çıplak gözle zor fark edilirler. Vücutları oval yumuşak ve yapılı üzerlerinde seyrek uzun kıllar bulunur.

• Akarlar bitkilerin yapraklarının özellikle alt kısmını sokup bitki öz suyunu emerler. Ayrıca emme sırasında salgıladıkları zehirli maddelerden dolayı yapraklarda beyaz sarı ve kahverengimsi lekeler oluşur. Bitkinin yapraklarının tümünü kurutabilir.

• Mücadelesi akarları öldüren Propargite 73 E.C. ( sıvı görünümünde % 20-50 arasında etkili madde içeren) 8-10 cc’lik 10/1 suya preparat veya Dicofol 20 E.C. ( sıvı görünümünde % 20-50 arasında etkili madde içeren) 15 cc’lik 10/1 suya preparat hazırlanarak uygun bir pülverizatör ile bitkiye püskürtülmelidir.

İlaçlama sırasında özellikle yaprakların alt kısmına ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.