Çiçekler dalların ucunda uzun saplı ve sarkık bileşik salkım durumunda toplanmışlardır. Olgun çiçeklerin taç yaprakları geriye dönüktür. Erkek organları (stamenler) çiçeğin ortasında sarı renkli bir konik durum yaparlar.

Meyveleri sarımsı kırmızı renklidir. Bitki rutubetli nemli ve gölgelik yerlerde dere kenarlarında ve çitlerde yetişir.
Daha çok Kuzey Anadolu’da olmak üzere Anadolu’da yetiştiği gözlenmektedir.

Kullanıldığı yerler: Yaban yasemini gliko-alkaloitler taşır. Yüksek dozlarda zehirlidir. Ağrı kesici deri hastalıklarında kan temizleyici uyutucu idrar arttırıcı ve müshil etkilere sahiptir.

% 1-3’lük çayı günde bir iki bardak içilebilir.