Solanum çiçeği; aşırı soğuklara karşı duyarlıdır. Güneş ya da yarı gölgeyi sever. İlkbaharda tohumla; temmuz – eylül arasında yarı odunsu dallardan çelik alma yöntemiyle üretebilirsiniz. En çok görülen türleri sarmaşık ve çalı türleridir.

Solanum çiçeğini; çiçeklenme ve yapraklarını dökme mevsiminde vermek istediğiniz şekle göre budayın. Nemli geçirgen topraklardan hoşlanır. Türüne göre değişse de dona karşı hassastır. Çalı türleri iki metreye kadar sarmaşık türleri ise altı metreye kadar boylanabilir.