Genista acanthoclada
Genista albida
Genista anatolica
Genista aucheri
Genista burdurensis
Genista carinalis
Genista involucrata
Genista libanotica
Genista lydia
Genista lydia
Genista sandrasica
Genista sessilifolia
Genista tinctoria

Cytisus'un ise 4 türü
Cytisus acutangulus
Cytisus procumbens
Cytisus scoparius
Cytisus villosus

Spartium da aynı familyadan bizde tek türü var

Spartium junceum

Katır tırnağı diye ikisine de denme sebebi ise hem Cytisus'un hem deGenista'nın İngilizce'de broom diye adlandırılması olabilir. Genistaluncea diye bir çeşide ise ben de rastlamadım. Halit Bey'in dediği gibiTürkiye dışında bir kaynakta yok. Ancak Genista'nın 150 kadar alt türüvarmış (bak. Tohumlu Bitkiler Sistematiği).

Aslında ülkemizde katırtırnağı diye adlandırılan bitki Spartiumjunceum Genista tinctoria ise boyacı katırtırnağı ( bak. TuğrulMataracı- Ağaçlar) diye adlandırılıyor ve ülkemizde Amasya Bursaİstanbul Kırklareli Muş Sakarya Sinop ve Trabzon illerinincoğrafyasında bulunuyor.