Zorlu kış aylarının yaklaştığı şu günlerde bahçeler de ayrı birözene ihtiyaç duyuyor. Havalara paralel olarak toprak ta soğuyor buaylarda soğuğa hassas bitkilerin diplerinin doldurulması oldukçaönemli.

Çıplak köklü bitkiler Kasım'dan sonra sökülüpdikilebilir bu dönemde kışlık mevsimlik fideler de dikilebilir. Kışınyağacak kar ve yağmurun toprakta fazla kalmaması için drenaj kontrolüyapılıp sulama sistemlerindeki su boşaltılmalı ve dondan zarargörmemesi için vanalar korunmalıdır. Çim alanlarının üstüne 1 santimliktorf serilebilir.

Menekşe ve kasımpatı ekin

Kasım ayında dikilmesi uygun olan çiçekler menekşe süs lahanasıçuha siklamen ve kasımpatıdır. Bu çiçeklerin soğukta yaşayabilmelerinedeniyle bahçe ortamında da ekstra bir bakıma ihtiyaç duymazlar. Kendidoğal ortamlarında gerektiği kadar sulanmaları bakım için yeterlioluyor. Evlerde ise kışın tüm bitkiler kolaylıkla yetiştirilebiliyor.Çünkü kış mevsiminde evler sera görevi görüyor.

Küresel ısınmaya karşı önlem

Küresel ısınmayla birlikte kaynaklardaki su rezervlerinin de hızlatükeniyor bahçelerdeki bitkilerin ihtiyaçtan fazla sulanması hembitkilere zarar verir hem de su kaynaklarının israf edilmesine yolaçar. Bu nedenle hortum tabancası ve sulama fıskiyeleri farklıpüskürtme seçeneklerinin kullanılması gerekir.

Sulamaya ayrı bir özen gösterilmesi gerekiyor. Örneğin sulamaişlerinizi buharlaşmanın daha az olacağı akşam saatlerindeyapabilirsiniz. Özellikle çimlerinizin güneşe karşı daha dayanıklıolmasını istiyorsanız 6-7 santimetre yükseklikten biçin.

Çünkü kısa çimler güneş ışığından ve sıcaktan daha fazla etkilenirler.Sulama imkanı çok az ise çim alanlarda çim biçme makinesinin çimtoplama haznesini çıkartarak biçim yapabilirsiniz. Böylelikle kesilençimler alana yayılır ve bu sayede de nemli ve gölgelik bir alanyaratılmış olur. Bu işlemin mantar ya da görüntünün bozulması gibi bazıolumsuz yanları da var bu nedenle kesilen çimlerin çok uzun sürebahçede bırakılmaması gerektir.