BANYAN AĞACI

Bu ilginç ağaçaslında kendi başına bir orman. Çünkü 300'e yakın kalın gövdesi ve 3000civarında ince gövdesi bulunuyor. Yani 1000lerce ağaçlık bir ormanbüyüklüğünde bir ağaç.

Bir kaynakta banyan ağacından şöyle bahsediliyor:Banyan ağacı Hindistan ve Güneydoğu Asya’da yetişiyor. Ağacın dallarıyere sarkar toprağı deler ve yeni bir gövdeyle çıkar. Böylece bir tekağacın onlarca gövdesi olabiliyor ve tek bir ağaç küçük bir korulukkadar alan kaplayabiliyor. Banyan ağacı yakınındaki ağaçları vebinaları (Angkor Wat Tapınağı gibi) boğarak yok edebilir. Budha “benbanyan ağacıyım” dediği için Hindularca kutsal kabul edilir.Ölümsüzlüğü simgeler ve Yaşam Ağacı olarak da bilinir.

Başka bir kaynak ise şöyle diyor:Banyan dalları geniş bir araziye yeni bir ağaç gibi yayılan Hint incirağacı Ficus bengalensisdir. Kökleri daha sonra yeni gövdeler ve dallaroluşturur. Bu özelliği ve uzun ömürlülüğünden dolayı ağaç ölümsüz kabuledilir ve Hindistan mitleri ve efsanelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.Bugün bile Banyan Ağacı köy hayatında önemli bir yere sahiptir vegölgesinde köy toplantıları yapılır.

Son olarak bu ağacınbir türü saksı içinde de yetiştirilebiliyor. 50 tohumu yaklaşık 10liraya satılan bu paketlerden alıp kendi banyan ağacınızı küçük birsaksı içinde ya da bahçenizde yetiştirebilirsiniz.