Kafes Bakımı Nasıl Olmalı?

Kafes ve salmaların bakımında en önemli konuların başında temizlik gelir Temizliğine özen gösterilmeyen kafes ve salmalarda yaşayan kuşlar için hastalıkların ve parazitlerin etkisiyle sağlıklarının bozulması kaçınılmaz bir sonuçtur Kuşkusuz bir hastalıkla tedavi amacıyla uğraşmaktansa o hastalığın doğmaması için önlemler almak çok daha kolaydır Temizlik kavramıyla anlatılmak istenen yalnızca kafesi veya salmanın temizliği değil aynı zamanda kuşların temizliğidir Bu temizlik günlük ve haftalık olmak üzere iki bölümde ele alınabilir

Günlük temizlikte yapılacak işleri şöyle sıralayabiliriz ;

1- Temizlik tercihen sabah saatlerinde yapılmalıdır İlk iş olarak yemlikler suluklar yemişlik ve eğer kirlenmişse tünekler kafesin sürgülü tabanıyla birlikte çıkartılarak temizliğin yapıldığı ve yemlerin tazelendiği yerlere götürülür Tünek başlıklarında bulunan bitlere karşı konan toz gereğinde temizlenir

2- Kaplar temizlenir su ve yemlikler gereken özen gösterilerek tazelenir Kafesin tabanına eğer taban kumu serilmekteyse buradaki dışkı ve yem artıkları toplanır Muhabbet kuşlarının dışkıları kuru olduğu ve yemleri aşırı oranda dağıtmadan yedikleri için bu işlem o denli zor değildir Taban kumu serilmiyorsa kafes tabanına tabanı koruyan temizlikte kolaylık sağlayan kalın paket kâğıtlarından uygun ölçüde kesilerek kullanılması yararlı olur

3- Bütün bu tazeleme ve temizleme işleri tamamlandıktan sonra herşey yerli yerine konulur

4- Kafesin bulunduğu oda kuş hava akımlarının ortasında kalmayacak rahatsızlanmasına neden olabilecek bir etkiye uğramayacak biçimde havalandırılır Bu çok önemli bir noktadır Kuşların en büyük gereksinimlerinden biri de temiz havadır Ancak bunu sağlarken hastalanmasına neden de olmamak gerekir

Kafes ve salmaların bu günlük bakım ve temizliklerinden başka haftada veya onbeş günde bir daha büyük ve ayrıntılı temizlik yapmak yararlı bir zorunluluktur Bu büyük temizlikte kafeslerin ve salmaların her yeri inceden inceye temizlenir Hiçbir yerde yem artığı ve pislik bırakılmaz Kafesler sodalı sıcak sularla silinir tünekler iyice temizlenir Tünek başlarına pamukla konulan pire tozları yenilenirYuva kutularına salmanın kapı pencere gibi tahta bölümlerinin ek yerlerine çatlaklarına ve aralarına bir litre suya iki kaşık izotox konularak hazırlanacak eriyikten bir süngerli sürülerek dezenfeksiyon sağlanır