BESLENMEDEN DOĞAN METABOLİK HASTALIKLAR

Hayvancılık işletmelerimizde istenilen düzeyde verimliliğin sağlanması için yalnızca yüksek verim özelliklerindeki hayvanlara sahip olmak yetmez Bu hayvanlara iyi bakım ve besleme yapamazsak istediğimiz verimi alamayız

Halen hayvan besleme hatalarından dolayı büyük ekonomik kayıplara uğramaktayız Önceki bölümlerde sığırların beslenmesi ile ilgili bilgiler vermiştik Bu bölümde sığırlarda oluşan beslenmeden doğan metabolik hastalıklardan bahsedeceğiz

SÜT HUMMASI (HİPOKALSEMİ - PARESIS PUERPERALIS)

Doğumu takiben birkaç gün içinde süt ineklerinde görülür Özellikle süt verimi yüksek hayvanlarda daha fazla görülür

Nedenleri

* Süt veriminin artması sonucu metabolik ihtiyaçların karşılanamaması

* Kurudaki yetersiz beslenme

* Yavru atma

Kurudaki inekler beslenirken yemlerle fazla miktarda kalsiyum verilmesi kalsiyum metabolizmasının tembelleşmesine neden olur ve doğumdan sonraki kalsiyum ihtiyacı karşılanamaz

DİKKAT


Hastalığın görülme riskini azaltmak için kalsiyum ihtiyacının düşük olduğu kurudaki dönemde (gebeliğin son 2 ayında) yonca gibi fazla miktarda kalsiyum içeren yemlerden aşırı yedirilmemelidir

Belirtileri


Başlangıçta iştah kesilir hayvan titrer arka bacaklarını bükemez sallantılı yürür İkinci aşamada hayvan bilincini yitirir inleme görülür boyun kaslarında kasılma olur beden ısısı normalin altına düşer nabız yükselir hayvan göğüs ve karın üzerine yatar ve bütün bunların sonucunda komaya girer

Tedavi


Tedavisi mümkündür Acilen bir veteriner hekime başvurulmalıdır

DOĞUM ÖNCESİ FELCİ (DOĞUM ÖNCESİ PARAPLEJİ)
Doğumdan önceki haftalarda görülür

Nedenleri


Kalsiyum ve fosfor metabolizmasındaki bozukluklar

Belirtileri

Hayvan normal göründüğü halde ayağa kalkamaz

Tedavi

Tedavisi mümkündür Acilen bir veteriner hekime başvurulmalıdır

ÇAYIR TETANİSİ (HİPOMAGNEZEMİK TETANİ)

Kışın uzun süre ahırda beslenen sığırların baharda merada otlatılması sonucu; öz su bakımından zengin yeşil otları fazla yemesinden doğan bir hastalıktır

Nedenleri


Magnezyum yetersizliğine bağlı oluşur Genç meralar magnezyum bakımından fakir potasyum ve sodyum yönünden zengindir Potasyum ve sodyumun fazla olması magnezyumun emilmesini engellemektedir

Belirtileri

Hayvan otlamayı keser huzursuzdur saldırgandır Birkaç saat sonra merada ölmüş olarak bulunabilir

Tedavi

Erken dönemde tedavi edilebilir Acilen bir veteriner hekime başvurulmalıdır

KETOSİS


Yüksek verimli süt ineklerinde görülür Laktasyonun ilk aylarında enerjinin yeterince karşılanamamasına bağlı olarak şekillenir

Nedenleri


Ana nedeni rasyonun (hayvanın günlük yemi) karbonhidratlarca yetersiz oluşudur

Şeker hastalığı da neden olabilir

Belirtileri


İştahta azalma zayıflama süt veriminde birden düşme görülür ayrıca sinirsel belirtiler de görülebilir

Tedavi


Tedavisi mümkündür

BEYAZ KAS HASTALIĞI


Selenyum ve E vitamini noksanlıklarında görülür Buzağı için önemlidir

Nedenleri


Hayvanın yemlerle yeterli miktarda selenyum ve E vitamini alamamasıdır

Belirtileri

Bitkinlik durgunluk solunum sayısı artışı tutuk yürüyüş ayağa kalkmada güçlük gibi belirtiler görülebilir

Tedavi

Tedavisi mümkündür

DİKKAT

Sığırlar ani yem değişikliklerinden zarar görürler Yemin kalitesi ne olursa olsun değişiklik yapılacağı zaman sığırlar mutlaka bir alıştırma dönemi geçirilmelidir

Görüldüğü gibi beslenme hataları bir çok hastalığa neden olabiliyor Bu hastalıklarla karşılaşmamak için hayvanlarınızı hem onların ihtiyacını karşılayacak hem de en ucuz şekilde besleyebilmelisiniz Bunun için bir zooteknist ziraat mühendisi veya veteriner hekimden yardım isteyiniz