SÜT İNEKLERİNDE SAĞIM ve SAĞIM TEKNİKLERİ

Sağımın zamanını ve tekniğini bilmek gerekir İyi sağılamayan ineğin süt verimi az olur Sağım tekniğine göre yapılmazsa ineğin memeleri zarar görür Sağımda temizliğe çok önem vermek gerekir

İşte bu bölümde doğru ve yararlı bir sağımın nasıl yapıldığını göreceksiniz Eğer eskiden beri yapmakta olduğunuz hatalar varsa düzelteceksiniz

Unutmayın inek demek meme demektir

SAĞIMIN ÖNEMİ:


Süt sığırcılığında fazla miktarda ve kaliteli süt elde edilmesi amaçlanır Süt; buzağılamadan sonra meme içinde oluşup depolanan ve sağılmak suretiyle alınan bir maddedir Sütün memeye zarar vermeden alınması gerekir Eğer sağım uygun bir şekilde yapılmaz ise hem alınan süt miktarı azalır hem de meme hastalıkları oluşur Bu da karı azaltır

MEMENİN YAPISI:


İneğin memesi birbirinden bağımsız 4 bölümden oluşur Dıştan bakıldığında memenin sağ ve sol yarımlarının birbirinden ayrıldığı kesin olarak görülebilir Meme yandan bakıldığında orta uzunlukta ve karın duvarına sıkıca bağlı olarak görülür Genel olarak arka meme bölmeleri ön meme bölmelerinden daha büyüktür ve günlük üretilen sütün %60'ı arka meme bölmelerinden alınır

Her meme bölmesi bir meme başı ile bitmekte ve süt meme başlarından alınmaktadır Meme başlarının orta uzunlukta olması memeye düzgün bir şekilde yerleşmesi meme başı deliğini büzen kasın sıkı olması gerekir İneklerin bazılarında 4 meme başından başka küçük meme başları da bulunabilir Fakat bunlar süt vermezler Her meme bölmesinin içinde küçük odacıklar şeklinde süt üreten bezcikler vardır ve üzüm salkımı gibi görünürler Buradan gelen süt ince borularla kalın boruya oradan da meme sarnıcına ulaşır