SAĞILAN İNEKLER

Sağılan ineklerin bakım ve beslenmesi ile ilgili bilgiler kitabın değişik sayfalarında verilmiştir Burada verimi artırıcı bazı bilgiler verilecektir

Doğuran inekte görülen kilo kaybını telafi etmek için beslenmesine dikkat edilmelidir Sağılan ineklerde yemleme süt verimine göre yapılmalıdır Bunu ayarlamak içinde boyunlarına renkli halkalar takılabilir Örneğin 5-10 litre süt verenlere beyaz 10-15 litre süt verenlere mavi 15 litrenin üstünde verenlere yeşil çok yüksek süt veren inekler var ise kırmızı halka takılabilir Bunun için renkli hortumlar bir ip ile boyuna asılabilir Bu mümkün değil ise yüksek süt verenler ile düşük süt verenler ayrılır buna göre yem verilir

Döl verimi kontrol edilmelidir Çünkü sürünün devamı yavruları ile sağlanabilir Bunun için doğum sonrası 60 günden sonra kızgınlıkları takip edilmeli ve görüldüğü zaman tohumlanmalıdır Doğum aralığının yaklaşık bir yıl olup olmadığına bakılmalıdır Hastalıkların bulaşmasını önlemesi ve iyi bir yavru elde etmek için suni tohumlama tercih edilmelidir Hayvanın gebe kalıp kalmadığı bir veteriner hekime muayene ettirilmelidir

Ayda bir sabah ve akşam verdiği süt miktarı ölçülerek kayıt edilmeli ve bu miktarı 30 ile çarparak aylık süt miktarı hesap edilmelidir Çünkü süt kontrolü hayvanın hem sağlığının hem de veriminin normal olup olmadığını gösterdiği gibi ne düzeyde ve ne miktarda beslenmesi gerektiği konusunda bize fikir verir

Yaklaşık 10 aylık süt veriminden sonra kuruya ayrılmalıdır

Tırnakları kontrol edilmelidir Uzayan yada bozuk olan tırnaklar kesilmelidir Tırnakları bozuk hayvan yeterince yem yiyemediğinden verimi düşük olur