KURUDAKİ İNEKLERİN BAKIM VE BESLENMESİ

Süt inekleri kuru dönem süresince sağlık problemlerinin azaltmak ve bir sonraki sağımda süt verimini artırmak için gereği gibi idare edilmelidir Eğer bu dönemde gereği gibi yemlenmez ve bakılmazsa süt humması doğum güçlüğü meme hastalıkları rahim hastalıkları ve çeşitli beslenme ile ilgili hastalılara yakalanma riski artar Ayrıca doğacak olan buzağının sağlık durumunu bu dönemin bakım ve beslenmesi etkiler Kuru dönem olması gerekenden kısa olursa ineğin vücudu ve memesi bir sonraki sağım için yeteri kadar hazırlanamaz ve süt verimi düşer Aksine kuru dönem normalden uzun olursa yağlanmaya bağlı olarak süt verimi düşer ve metabolik hastalıklara yakalanma riski artar Kuru dönemin uzunluğuna karar verirken bazı faktörlere bakılır Bu faktörler; yaş iki doğum arasındaki süre ve önceki sağımında verdiği süt miktarıdır

İlk sağımında olan düvelerin gelişmeye de ihtiyaçları olduğundan yaşlı hayvanlara göre kuru dönemi genellikle uzun olmalıdır İki doğum arası kısa olan ineklerin doğum aralığı fazla olanlara göre kuru dönemi uzun olmalıdır Çünkü doğum aralığı uzun olan inekler yağlanmaya daha çok meyillidir Genel olarak 40-70 gün arası kuruda bulunan inekler daha çok süt vermektedirler

Yüksek süt verimli inekler kuruya çıkartılırken birkaç gün öncesinde yem ve su miktarı azaltılır Buna karşılık sıcak havalarda su kısıtlanmamalıdır Önceden memesinde hastalık görülen hayvanlarla ilgili olarak bir veteriner hekime başvurarak kuru dönemle ilgili koruyucu önlem ve tedavileri yaptırılmalıdır Çünkü kuruya çıktığı ilk haftalar ve doğumun yaklaştığı son haftalar yeni enfeksiyonlar yönünden memenin en hassas olduğu dönemlerdir Birçok meme hastalıkları doğum sonrası görülür ve kaynağı da kuru dönemdir

Kuru dönemde besleme iki devrede yapılmalıdır İlk devrede kuru dönem yemlemesi yapılmalıdır Kaba yem olarak kaliteli kuru ot ya da yonca verilmelidir Enerjice zengin yemler fazla miktarda verilmemelidir Yemleme hayvan ne fazla yağlı nede zayıf olmayacak şekilde yapılmalıdır Vitamin ve mineral maddeler verilmelidir Burada özellikle kalsiyum ve fosfor gibi mineral maddeler ile A D ve E vitaminlerine dikkat etmek gereklidir İkinci devrede ise doğum öncesi bakım ve beslenme uygulanmalıdır Beklenen doğum tarihinden iki hafta önce diğer kurudaki hayvanlardan ayrılmalıdır Sağılan ineklere verilen yemlere alıştırmak gereklidir Bu dönemde meme ödemini artıracağı için önünde bulunan tuz alınmalıdır Süt hummasına karşı yeme fazla miktarda kalsiyum katmamak gerekirKetozise karşı ise fazla yağlandırılmaması gerekir

Kurudaki ineklerin eksersize ihtiyacı vardır ve bu sağlanmalıdır Çamur ve gübre özellikle meme için hastalık etkenlerini taşıdığı için çevre temizliğine dikkat edilmelidir Sıcak mevsimler için yeteri kadar gölgelik sağlanmalıdır