BUZAĞILARIN BARINDIRILMASI


Buzağıların doğumdan başlayıp sütten kesilinceye kadar diğer hayvanlardan uzak bir yerde tutulması gerekir Bu amaçla buzağı kulübeleri yapılıp buralara konabilir Bu sayede buzağı bakım ve beslenmesi kolay olabildiği gibi kulübelerinin kolay temizlenmesinden dolayı ölümleri de azaltacaktır Ayrıca buzağılar dört mevsim dışarıda tutulabilmektedir Yapımı ucuz ve kolaydır

İlk bir ay içinde kulaklarına numaralar vurulup boynuzlarının köreltilmesi gerekirFazla meme başlarının 1-2 aylıkken alınması gerekir

Buzağılar 25-3 aylıkken sütten kesilirler Ferdi buzağı bölmelerinden ya da tutuldukları yerlerden çıkartılarak yaklaşık 1-2 ay erkek ve dişiler bir arada tutulmalı grup halinde yemleme ve barındırılmaya alıştırılmalıdır Eğer sütten kesilen buzağılar birdenbire diğer büyük buzağı ve danaların arasına bırakılırsa yeterince yem yiyemediğinden zayıf kalıp hastalanmaktadırlar