DÜVELERİN SEÇİLMESİ VE BAKIMI

Gelişmesine bakılarak 11-12 aylık danalar ayrılarak düvelerin tutulduğu bölmelere konulur Bu dönemde yüksek kaliteli kaba yem tek başına yeterli olmaktadır Kaba yemin kalitesi düşükse % 12 ham proteinli yemden ihtiyacı kadar verilir Bu dönemde de yağlanmamalarına dikkat etmek gerekir Besi durumları (kondisyonları) iyi olmalı ve buna göre yemleme yapılmalıdır Aşırı yağlanan düvelerde döl verim problemi doğum güçlükleri ile karşılaşılabildiği gibi süt verimi de az olmaktadır

Gebe düvelerin doğumundan birkaç ay öncesinde gebeliğin ihtiyaçlarını karşılamak için kesif yem miktarı artırılabilir

Düveler yaklaşık ırklara göre 15-18 aylık yaşlar arasında (ırklara göre değişir) olduklarında tohumlanmaları için hazırlanır Bunun için tohumlanacak ve zayıf kalmış düveler ayrılır Aynı zamanda sürü içinde elimizde bulundurduğumuz ırkın özelliğini taşımayan yaşıtlarına göre küçük kalmış ya da çeşitli kusurları görülen hayvanlar elden çıkarılır Gelişmesi iyi olanlar 15 aylıktan itibaren tohumlanabilir Tohumlamadan 25-3 ay sonra gebe kaldığı tespit edilenler gebe düvelerin olduğu kısma ayrılırlar Böylece yaş farkından dolayı bakım ve besleme güçlükleri azalacağı gibi kızgınlığa gelecek kızgın ve gebe düvelerin takibi daha kolay olur