SÜRÜ YÖNETİMİ VE KAYIT TUTMA


Süt sığırcılığında istenilen verimlerin elde edilmesi ve sürünün devamı başarılı bir sürü idaresine bağlıdır Sürü idaresi olarak yavrunun doğumundan başlayıp dana düve ve inek oluncaya kadarki aşamalarda neler yapılması gerektiği konusu üzerinde durulacaktır

DOĞUM


Doğum bölmesinin seçimi önemli bir konu olup gözden kaçırılmaması gerekir Bu bölmenin temiz rahat mümkünse diğer ineklerden ayrı bir yerde olması gerekir Bol temiz ve kuru altlık serilmelidir Bu hem doğacak yavru için gerekli olduğu gibi hem de doğum sonrası annede görülebilecek süt humması ve benzeri hastalıklarda hayvanın zarar görme riskini azaltır Bölme birden fazla doğumda kullanılacaksa her doğum sonrası iyi bir şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir Bu sayede buzağı kayıpları azalacağı gibi dölerme organları ile ilgili problemleri de azaltacaktır

Doğum süresince yardım gerekmedikçe hayvan tek başına bırakılmalıdır En iyisi herhangi bir probleme karşı belirli aralıklarla hayvan kontrol edilmelidir Doğuma yardım gerekiyorsa buzağıyı çekme anında anneyi korkutmamak gerekir Bazı doğumlarda yavrunun rahim içindeki duruşu ters olabilir bu gibi durumlarda bir veteriner hekim çağırılması uygun olur