İŞLETMENİZDE KISIRLIK SORUNU VAR MI?


Eğer aşağıdaki durumlarla karşılaşıyorsanız işletmenizde ciddi bir kısırlık sorunu var demektir:

* Buzağılamalar arası 400 günden fazla ise

* Buzağılama ile yeniden gebe kalma arasındaki süre 120 günü aşıyorsa

* İneklerde gebelik ancak ikiden fazla tohumlanma ile sağlanabiliyorsa bu sorunu çözümlemek için girişimde bulunmak gerekir

DOĞUM SONRASINDA ve DÜZENSİZ KIZGINLIK DURUMLARINDA İNEĞİN ÜREME ORGANLARI VETERİNER HEKİM TARAFINDAN MUAYENE EDİLMELİDİR

Eğer

* Güç doğum olmuş ise son atılamamış ise

* Fercinden (vulva) normal dışı akıntı geliyorsa

* Yavru atmış ise

* Kızgınlık arası 15 günden az veya 28 günden fazla ise

* Üç kez tohumlandığı halde gebe kalmamış ise

* Buzağılamadan sonra 60 gün geçtiği halde kızgınlık göstermiyorsa ineklerin üreme organları bir veteriner hekim tarafından muayene edilerek nedenleri araştırılmalıdır