İNEKLERİN KISIR KALMAMASI İÇİN:

* İyi bakım ve besleme gerekir İneğin zayıf kalması doğru değildir Ancak aşırı beslenmeden dolayı aşırı yağlanma da döl verimini düşürür

* Kızgınlık dönemi iyi takip edilmelidir Kızgınlığın farkına varılmazsa buzağılama en az 3 hafta daha gecikmiş olur

* Kızgınlığın başlamasından 12 saat sonra tohumlama yapılmalıdır

* Buzağılamadan 2 ay sonraki kızgınlıkta tohumlama yapılmalıdır

* Zamanında kızgınlık göstermeyen inekler veteriner hekime gösterilmelidir

* Kayıt defterine her durum işlenmeli tarih atılmalıdır