BUZAĞILAYAN İNEK HEMEN TOHUMLANMAZ

Buzağılamayı takiben birden süt verimi başladığından inek büyük bir stres altındadır ve hastalıklara karşı duyarlıdır Buzağılayan inek 60 gün süre ile dinlenmeli sonra tohumlanmalıdır


Döl verimi iyi takip edilmelidir Çünkü tohumlamanın zamanında yapılamaması verim kayıplarına yol açacaktır Bunun için ilk şart kayıt tutulmasıdır Sağılan inekler için tutulan kayıt defterine doğum tarihi ve herhangi bir problemle karşılaşıldı ise yazılır Doğumu takiben 2-3 günden başlayıp 8 güne kadar azalan miktarda kahverengi-kanlı ve kokusuz bir akıntı görülür Koku hissedilirse rahimdeki bir iltihaplanmaya işaret eder Bir veteriner hekime başvurulmalıdır


Buzağısı 2 aylığı geçen inek hâlâ kızgınlık göstermediyse mutlaka veteriner hekime göstermelidir