Yetiştirilmesi: Mimosae türü 21 santigrad derece sıcaklık ile nemli ortamları sever ve kolayca adapte olabilir. Salon çiçeği olarak da yetiştirilebilir. İyi güneş alan yerleri severler ama direkt öğle güneşinde tutulmamalıdır. Düzenli olarak sulanmalı toprağı sürekli nemli tutulmalıdır.