İNEVASYONLARIN OLDUĞU YERDE ÇERÇEVE PLANLAR İŞE YARAMAZ!

İnsan beyni alışık olmadığı durumları algılamaz. Bugün yaratıcı düşüncenin önündeki en büyük engel budur. Macellan dünyayı dolaşıp gemilerini Filipin adaları açıklarında demirlediğinde yerliler deniz kıyısında oluşan dalgaları görmüşler kıyıdan 100-150 metre açıkta demirleyen gemileri görememişlerdir. Galileo dünya yuvarlak dediği için gözlerine mil çekilmiş zındanalara atılmış zındanlarda ölmüştür. Yani Galileo’nun zındanlarda çürümesinin nedeni o dönemin ulemasıdır.

Yaratıcı düşüncenin önündeki en büyük engel de akil adamlardır. Bilim adamı tanımına göre; bilim adamı şüphecidir hiçbir olaya kafasının hükmünde olumlu ya da olumsuz yaklaşmaz. Oysa bugün devlet eliyle yürütülen politikalarda çerçeve planlar çiziliyor. Dolayısıyla da hiçbir buluş çerçeve palanlar içerisine giremiyor. Galileo’da bu yana yüz yıllar geçmiş olsa da durum değişmiyor. Çerçeve çizen kurulun kriterleri bakış açısındaki yetersizlikler nedeniyle yenilikler akil adamlarca masaya bile gelemeden beklemede kalabiliyor. Herhangi bir gelişmede Avrupa Amerika ya da dünya standartlarını temel alırsanız gelişemezsiniz. İnevasyonlar özgündür özeldir bu nedenle de benzerleri yoktur. Herhangi bir inevasyonun dünyada eşi ve benzerinin olmayacağını düşünürseniz konuyla ilgili bir çerçevenin de olmaması gerektiğini farkedersiniz. Eğer bir yeniliği bir kaşifi yada bir inevasyonu başkaca ülkelerdeki benzerleri çerçevesine sokarsanız ülke bilim üretemez.

İnsanoğlunun sınırsız düşünme gücüne saygı duymazsanız ne çağı yakalama ne de teknolojiyi geliştirme imkanı bulamazsınız.

Bilim adamları çerçeve program çizen yetkililer! Sizden bir tek ricam var. Bilimi geliştirme adına bilimin önüne gölge yapmayın. Bilim size rağmen gelişecektir ancak yıllar kaybederek. Galileo’nun gözlerine mil çektiren ilim adamlarına rağmen dünyanın yuvarlaklığı gerçeği ortaya çıkmadı mı? Gerek tarımda gerek eğitimde ezberlerin bozulması için fazlaca zaman kalmadı. Eğer bilim adamlarından önce cahil dediğimiz insanlar doğru sonucu görürlerse nice olur ulemanın durumu?

Yazık değil mi benim üreticime kanser olma riskiyle karşı karşıya olan tüketicime? Yazık değil mi geleceğimize!
Duy sesimi ey insanlık! Ey bilim adamları… Bari vijdanını aklamak için şüpheci ol!

Mustafa KOCA


Kimya Mühendisi
Bitki Besleme Uzmanı