KUZU ve TOKLU BESiSi

Koyunculukta amaç karlılık olduğuna göre gerek iş gücünden gerekse hayvanların besi gücünden en iyi şekilde yararlanmak söz konusudur

İşte bu nedenle kuzu büyütme ile besiyi birbirinden ayrı düşünmemiz gerekir

Yeterli ve iyi koşullarda büyütülen kuzuların besisinden alınacak sonuç kuzu büyütme döneminde yetersiz beslenmiş kuzuların besi sonucuna göre daha iyi olur Bu da karlılığı etkileyen önemli bir etkendir

kUZU BESİSİ

Kuzu besisi koyunculuğun en önemli kısmıdır Çünkü koyunculukta yetiştiriciye para kazandıracak en avantajlı et üretimi kuzu besisi döneminde olur

Şu an ülkemizde çevre yapısı pazar şartları en uygun olan batı bölgelerimizde bile ekonomik bir kuzu besleme söz konusu değildir Bu bölgemizde halen kuşakta besi olarak tabir edilen bir sistem uygulanmaktadır Bu sistemde beslenip satılacağı halde bir yandan anadan süt emzirme devam ettirilmekte bir yandan da yemleme yapılmaktadır Bu sayede büyük ekonomik değere sahip koyun sütü değerlendirilememektedir ve daha erken kesim ağırlığına ulaşmak mümkün olduğu halde iş uzatılmakta ve daha az kar edilmektedir

Kuzuların besisi besi süresi ve besi sonu ağırlığına göre aşağıda bildirilen şekillerde yapılır

ENTANSiF (YOĞUN) KUZU BESİSİ:

Yoğun kuzu besisi olarak da adlandırılır En uygun besi olup dört aylığa kadar olan besi şeklidir

Genç kuzuların entansif besisinde kuzular 300-350 gr'lık ortalama günlük canlı ağırlık artışıyla 4 aylık olduklarında 35-40 kg canlı ağırlıkta olmalıdırlar Bu yaşta kesilmiş kuzular et rengi yağlılık sertlik nemlilik vb diğer et özellikleri bakımından tüketiciyi tatmin etmelidir

Bu sistemde öncelikle anaç sürümüz gayet sağlıklı ve süt verimi en azından yavrusunu rahatlıkla besleyecek düzeyde olmalı ve yavru yüksek ağırlıkta doğmuş olmalıdır Sürümüzde yapacağımız gençleştirme oranını tespit ettikten sonra kendimize damızlık olarak tespit ettiğimiz hayvanları 105 gün kadar anadan süt emzirmeye devam etmeliyiz

Bunun dışında kalan kuzuları da besi hayvanı olarak kabul etmeliyiz Besiye alınacak kuzular 45 gün civarında hem anadan süt emmeli ve hem de bir yandan dane yem yemeye alışmalıdır Kuzular 45 günlük olunca canlı ağırlıkları da 15-20 kg' a ulaşmalıdır

Bu ağırlığa ulaşacak kuzuları da sağlıklı bir yerli sürüye etçilik vasıfları iyi durumda olan bir kültür ırkı koç (Karacabey Merinosu Konya Merinosu ve bazı özel kuruluşların ithal ettiği etçi koçlar vb) temin edip yerli anaç sürüyle melezleyerek elde edebiliriz Bugün karlı kuzu besisi yapan hayvancılığı ileri ülkelerde de bu sistem uygulanmaktadır

Çünkü birinci melez döller genelde hem ananın hem babanın üstün yönlerine sahip olarak doğmaktadırlar