KOYUNLARIN SAĞIMI
Bir koyundan elde edilen gelirin % 45'i etten % 15' i yün ve yapağıdan geriye kalan % 40' da süttendir

Bu derste koyunlardan bol ve kaliteli süt elde etmenin yollarını öğreneceksiniz

Bu amaç için sizlere sütçü koyun ırklarından söz ediyoruz Sağımın ne zaman nerede ve nasıl yapılacağını anlatıyoruz Sağımcının nasıl olması gerektiğini söylüyoruz Verimli bir sağımın şartlarını sıralıyoruz

Dersin sonunda temizlik diyoruz Süt olurda temizlik olmazsa o sütten hayır beklenemez

Kazançlı bir süt üretimi için sayfayı çeviriyorsunuz

KOYUN SÜTÜ YAĞLIDIR LEZZETLİDİR KIYMETLİDİR


Peynir ve yoğurt yapımında koyun sütü kullanılırsa çok güzel olur Fiyatı da yüksek olur Çünkü piyasada koyun sütünden yapılan mamuller çok tutulur Trakya'da Batı Anadolu'da koyun sütü kullanıldığı için peynirleri çok meşhurdur

Fransa'da koyun sütünden ikiyüz çeşit peynir imal edilmekte ve konu ekonomik bakımdan büyük değer taşımaktadır

Türkiye'de de koyunların süt verimi düşük olmasına karşın köylü işletmesinin ekonomik yapısında koyun sütü önemli bir destektir

Süt Verimi Yüksek Koyun Irklarımız ?

Koyunculuğu ileri ülkelerde süt koyunu dışındakiler sağılmayarak sütün tamamı kuzulara emdirilir Yurdumuzda ise durum böyle olmayıp koyunlarımızın tümüne yakını sağılır Yıllık koyun sütü üretimimiz yaklaşık 1 milyon ton civarındadır

Türkiye'de koyunların tümüne yakını sağılmakla birlikte bazı yerli ırklarımız süt verimlerinin yüksek olmasıyla tanınırlar

Bu ırklar Sakız İvesi Kıvırcık ve İmroz koyunlarıdır Örneğin yurdumuzdaki koyunlar içerisinde en çok süt veren Sakız koyununun günlük süt verimi 2-25 kg' dır Laktasyon 6-7 ay kadar sürer ve kuzular sütten kesildikten sonra 150-200 kg süt alınabilir Bu ırklar iyi bakım ve beslemeyle daha çok süt verebilirler

Nitekim İvesi koyunlarının süt verimi İsrail'de 400-500 kg düzeyine ulaştırılmıştır Ancak her ırkın yetiştiği bölgenin şartlarını iyi bilmek ve bulunduğumuz bölgenin şartlarının uygun olmaması halinde ırkın kendisinden beklenen verimi vermeyeceğini unutmamak gerekir