KOYUNCULUK NASIL GELİŞİR?

Ülkemizde koyunculuğumuza ait bugünkü genel yapıda; hem Devletimize hem bu işin bilimi ile uğraşan kişi ve kuruluşlara ve hem de yetiştiricilerimize önemli görevler düşmektedir

Sürü ıslahının yanı sıra öncelikle otlak ve meralar korunup ıslah edilmeli ve verimlerinin artırılması için iyi bir organizasyon yapılmalıdır

Ülke çapında tespit edilen otlak ve mera alanlarından yararlanan köylerde yılın belli dönemlerinde bitki gelişmesini sağlamak üzere dinlendirme yapılmalıdır

En azından meralarda hayvansal gübre saçımı ve istenmeyen çalılık ve zararlı otların yok edilmesinde bundan yararlanan siz çiftçiler ortak mücadele etmelidir

Koyunculuğu geliştirme girişimlerinde öncelikle çevre ve bakım şartlarında iyileştirmeler düşünülmelidir

Şayet yurtdışından veya içinden üstün verimli bir ırk getirilecekse önce yaşayabileceği ve üstün verimlerini sürdürebileceği ortam hazırlanıp sonra getirilmelidir

Aksi takdirde genelde olduğu gibi sadece yurtdışına döviz kaptırmaktan ileri gidemeyiz

Ayrıca otlak şartları uygun yem girdileri nispeten ucuz temin edilebilen ve geleneksel olarak bu işe uygun yörelerde yetiştiriciler kooperatif birlik ve benzeri şekilde örgütlenerek üretim ve pazarlama koşullarında üstünlük sağlayabilirler