KOYUNCULUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDE ÖNEMİ

Ülkemizde yaklaşık olarak et üretiminin üçte biri süt üretiminin beşte biri koyundan elde edilmektedir

Ülkemizde bir yılda üretilen koyun eti miktarı 1998 yılı verilerine göre 87 841 ton kuzu eti ise 56 862 tondur Koyunlardan elde edilen süt miktarı 813 078 ton keçilerden ise 265 445 tondurBir tarım ülkesi olarak gerek toplam üretim miktarları gerekse kişi başına düşen miktarlar diğer ülkelere göre düşüktür

O halde geri kalmış koyunculuğumuzu geliştirmemiz gerekir