KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDEN AZALIYOR?

Köyleri şehirlerin imkanlarına kavuşturamayışımız nedeniyle köyden kente fazlaca göç tüm tarımsal uğraşlarda yetiştirici sayısını azaltmaktadır

Değişen sosyoekonomik yapı içerisinde koyunculuk gibi yoğun emek ve ilgi isteyen bu yetiştiricilik dalı özellikle gençler tarafından cazip görülmemektedir

Ayrıca çok uzun yıllardan beri aşırı otlatmadan dolayı yorulan ve fakirleşen otlaklarımız yıllık beslenmesinin büyük bölümünü mer'ada geçirmek zorunda olan koyunlar için yetersiz duruma gelmiştir

Ya göç alan yerler?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özellikle çiftçilik yapacak genç nüfusunu göç verirken göç alan batı ise aşırı betonlaşma ile yok edilen çayır-meralar tarım arazileri koyunculuğumuza daha da büyük darbe vurmuş bugünkü gerileme meydana gelmiştir

Fakat koyun sayımız yinede az değildir ayrıca özellikle Doğu Anadolu bölgesinde o güzelim mer'alar yine en iyi şekilde koyunculuk ile değerlendirilebilir