Epizootik Hemorajik Hastalık


Daha çok geyiklerin bir hastalığı olup tüm ruminantlarda görülebilir Etkeni virüstür (orbivirus) Bulaşma sineklerle olur (Culicoides) Doğrudan bulaşma söz konusu değildir

EHD Mavi Dil hastalığıyla ve Japonya 'da Kore'de görülen İbaraki hastalığıyla aynı gruptadır İbaraki hastalığı adı geçen virüsün bir serotipidir Orbiviruslerden EHD virüsünün on serotipi bulunmakla birlikte genellikle görülen iki serotiptir

(EHDV-1 - EHDV-2)
EHD her yerde görülebilir Coğrafi olarak yaygındır Sıcak tropik subtropik yerlerde görülme sıklığı yüksektirHastalıkta bulaşma oranı sığırlarda %5 ölüm oranı %10 civarındadır EHD ateş iştahsızlık ve yutkunma güçlüğü ile başlar Ağız dil yutak gırtlak ve yemek borusunda kanamalar kanlı ishal hızla zayıflama dengesizlik yüz dil boyun ve gözde şişlikler topallık zor nefes alma gibi belirtilerle kendini gösterir Aspirasyon pneumonisi şekillenebilir Ağızdan akan salyada ülser ve erozyonlar dolayısıyla kan görülür

Sığırlarda subklinik ve seropozitif vakalar da görülebilir Gebelerde gebeliğin 70-120 günlerinde fetusun rezorbsiyonu ya da hidrosefali görülür Hastalık insana bulaşmaz Aşısı ve tedavisi yoktur Aşı çalışmaları sürdürülmektedir (Japonya'da canlı ibaraki aşısı)
Kesin teşhis virüs izolasyonu PCR (RT-PCR) ve serolojik testlerle konulur Hastalığın kuluçka süresi ile ilgili çok kesin bilgi mevcut değildir Virüse en etkili dezenfektanın asetik asit olduğu bildirilmektedir Bununla beraber sodyum hidroksit glutaraldehit sodyum hipoklorit gibi dezenfektanların da etkili olduğu saptanmıştır Hastalıkla mücadele vektör kontrolü ile yapılır Yani sineklerle mücadele hastalığı önlemenin tek yoludur

Hasta sığırlarda ölüm nadiren vuku bulur Genellikle birkaç hafta içinde iyileşirler Ancak; topallık hayvanlarda kalıcı hasar bırakabilir İkincil enfeksiyonlar için geniş spektrumlu antibiyotik kullanılabilir

Zorunlu olarak kesilen sığırlarda ya da otopside midede (abomasum) ödem ve kanamalar görülür Akciğerlerde aspirasyon pneumonisi belirtileri görme ihtimali yüksektir