Enerji Yetersizliği Döl Verimini Olumsuz Yönde Etkiler

NEB (Negatif Enerji Balance) ya da enerji yetersizliği diyebileceğimiz durum sütçü sığırlarda bir besleme hatasıdır Enerji eksikliği özellikle geçiş döneminde büyük önem taşır Geçiş dönemi gebeliğin sonu ile laktasyonun başı arasındaki dönemdir Bu dönemdeki besleme hataları hem döl tutmaya hem de süt verimine olumsuz etkiler yapar Bir yumurta follikülünün gelişmesi IGF1 FSH ve LH etkisiyle olur NEB (Negatif Energy Balance) olan sığırlarda IGF1 (İnsulin Like Growth Factor) konsantrasyonu azalır Follikül gelişimi düşer Böyle folliküller FSH’ya cevap vermez Keza NEB (Negatif Energy Balance) LH konsantrasyonunu ve dolayısıyla yumurtlamayı olumsuz yönde etkiler


Bir çok çalışma doğum sonrası tekrar döl tutma konusunda Negatif Enerji dengesinin (NEB) kötü etkileri olduğunu göstermiştir IGF1 konsantrasyonunun düşmesi follikül olgunlaşmasının gecikmesine ya da hiç olmamasına sebep olabileceği gibi kistik follikülere de sebep olabilir Bu durumda; geçiş döneminde sütçü sığırların rasyonlarının enerji yönünden eksik olmamasına dikkat edilmeli ve propilen glikol gibi enerji prekürsörleri yeme katılmalıdır Propilen glikol aynı zamanda ketosis riskini de en az düzeye indirecektir