Sığırlarda Embriyo Transferinin Dezavantajları

1-
Pahalıdır (Donör ve Boğa’nın kalitesineerkek ve dişi garantisine bağlı olarak fiyatları


300 –1000 $ civarındadır)

2-
Gebelik oranı % 50-60 civarındadır

3- Şu anda herkes yapamaz Kurs görmüş deneyimli kişilerin yapabileceği bir iştir