Çok üstün verim özelliklerine sahip ineklerin (DONÖR) hormonlarla superovulasyonu (çok yumurta üretmesi) sağlanır Böylece bir defada sadece bir yavru elde edilebilecek yüksek verimli inekten bir çok yavru elde etme olanağı elde edilir Çok yumurtlatılan inekler yine yüksek verimi belirlenmiş boğa spermalarıyla tohumlanırlar Bu işlemi takip eden yedinci günde rahim özel sıvılarla yıkanır ( Yedinci gün önemlidir Çünkü daha sonraki günlerde embriyo rahim duvarına tutunarak beslenmeye başlayacak ve yıkama sıvılarıyla alınamayacaktır ) Rahimden alınan yıkantı sularının içinde embriyolar aranıp bulunur Özel işlemlerle dondurulur İleride kullanılmak üzere saklanır Eğer taşıyıcı anneler hazırlanmış ise taze olarak da nakledilebilir Aynı işlemler rahimde değil tüp içerisinde de gerçekleştirilebilir ( invitrofertilizasyon= İVF=Tüp dana)

Dondurulmuş olarak –196°C de sıvı azot içerisinde saklanan Embriyolar daha önceden hormonlar vasıtasıyla yedi günlük gebe durumuna getirilen taşıyıcı ineklere (recipient) bir kateterle nakledilirler Normal gebelik süresi sonunda taşıyıcı inekler doğurur Ancak doğurdukları yavrular genetik olarak kendi yavruları değildir Doğan yavrular çok üstün verimlidir