Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Verimli Süt Üretimi

  VERİMLİ SÜT ÜRETİMİ

  Her inekten sağlanan sütü ayda en az bir kez ölçerek kaydedin Hangi ineklerin en yüksek verimi sağladığını bilmek için süt üretiminin ölçülmesi ve kaydedilmesi önemlidir Hayvanları sürüden ayırmak veya kesime göndermek gerektiğinde ilk seçilecek hayvanlar en düşük verimliler olmalıdır Süt üretimi bilinmeden hangi ineklerin en yüksek verimi sağladıklarına karar vermek olanaksızdır

  Döllenme ve sütten kesilme zamanlarını belirlemek için danaların doğum tarihini kaydedin Danaların doğum tarihinin doğru biçimde kaydedilmesi süt üreticisinin her bir ineğin hangi süt verme aşamasında olduğunu bilmesini sağlar Süt üretimi ineğin doğurmasından sütten kesilmesine doğru uzanan süre içinde değiştiğinden kesime gönderilme kararı verilmeden önce hayvanın hangi süt verme aşamasında olduğunu bilmek önemlidir Dananın doğum tarihinin bilinmesi ineklerin döllendirilme ve sütten kesilme zamanlarının tayini açısından da önemlidir Süt sağımının başlarında önerilen besleme miktarları ineklerin süt verme dönemlerinin sonuna doğru göreceli olarak az süt ürettikleri döneme göre daha fazla olmalıdır Bu nedenle besleme ve sütten kesme zamanları hakkında karar verebilmek için süt verme aşamasının ve döllenme tarihinin bilinmesi gerekir

  Dölleri varolan en güçlü boğalardan alın ve akrabalar arası döllendirmeden kaçının Genelde cinsel açıdan aktif boğaların genel değerlendirmede en üst %20’sinin dölleri kullanılmalıdır Suni döllendirme ineğin kızgınlık zamanının tayinini hayvanların kesinlikle gebe kalmalarını ve uygun biçimde üremelerini süt üreticisinin kontrolü altında olmasını sağladığı gibi döllenme tarihi kesin olarak bilindiğinden yaklaşık doğurma tarihinin de tahmin edilmesine olanak verir Doğurduktan sonra bir ineğin hamile olmadığı günlerin sayısı (açık günler) suni döllemenin başarı derecesinin göstergesidir Tipik olarak açık günlerin sayısının 85 ile 120 gün arasında olmasını tercih ederiz İnekler uzun süre hamile olmadan kalırlarsa süt verme süreleri uzar ve süt verme süresinin sonuna doğru süt verimi azalır Bu inekler istenilen zamanda hamile kalan ineklerden daha az verimlidir Genetik açıdan benzerlik taşıyan (ebeveyn ve onların bir kuşak öncesi) inek ve boğaların eşleştirilmesinden doğan danaların süt verimi düşük olduğundan bu uygulamadan kaçınılmalıdır

  En yüksek verimli inekleri en iyi yemle özellikle hayvan yemleri ile besleyin Yüksek düzeyde süt üretimi için yüksek kaliteli yem gereklidir Buğday samanının içeriği enerji ve protein açısından düşük olduğundan özellikle yüksek düzeyde süt sağlayan ineklere verilmesi tavsiye edilmez Yonca (alfalfa) arpa ve mısır tam olgunlaştıkları zaman biçilmişlerse süt inekleri için kusursuz yemlerdir En iyi yemleri en yüksek verimli ineklere verip daha az verimlileri dışardan sağlanan danaları ve süt vermeyen inekleri daha düşük kaliteli yemlerle besleyin

  Otların ve yemlerin analizini yapın ve enerji ve protein açısından dengeli bir besin sağlayın Bir yemin içindeki kuru madde (veya nem oranı) protein selüloz ve enerji miktarlarını bilmeden o yemin besleme değerini bilmek olanaksızdır Bu durum besin içeriği açısından tahıllar protein katkıları ve yan-ürün yemlerden daha fazla değişiklik gösterdiğinden ot çeşitleri için özellikle önemlidir Yem kalitesini belirlemek için peryodik testler yapılması hangi yemlerin hangi hayvan grubuna vermek gerektiğinin tayini açısından önemlidir Dengeli bir besin rejimi bu analiz esasında belirlenmelidir Yemdeki enerji ve protein katkı miktarları bu analizin sonuçlarına göre değiştirilebilir Sabit bir 2:1 süt-konsantre oranı bütün koşullarda yeterli olmayabilir Örneğin ABD’de yüksek konsantrasyonlu tipik mısır silajı uygulamasında silajdaki yüksek enerjiyi göz önünde bulundurarak konsantre oranını 3:1 olarak kullanırız

  Yemi ineğin üretimine göre düzenleyin İneklerin tamamını aynı miktarda konsantre ile beslemek savurganlık olabilir Bir ineğin süt üretimi azaldığında onun takviye konsantrelere gereksinimi de azalır; buna karşın yüksek düzeyde süt veren bir ineğin gereksinimi daha fazladır Bu nedenle her ineğin süt üretim miktarı bilindiğinde yüksek düzeyde süt verenler fazla besin maddesinini değerlendirmede daha verimli olduklarından onların daha fazla beslenmesi mümkün olur

  Kuruda kalma zamanını 40 günden az 80 günden fazla düzenlemeyin Araştırmalar sütten kesilme ve doğurma süresinin 40 günden az 80 günden fazla olduğu koşullarda takibeden süt verme süresinde süt miktarının azaldığını göstermiştir Meme salgı bezlerinin dinlenmesi ve gelecek süt verme süresine hazırlanması için en az 40 gün gereklidir Uzatılmış sütsüz dönemler (80 günden fazla) ineklerin şişmanlamasına ve gelecek süt verme döneminde verimlerinin azalmasına neden olur

  Sütü temiz ve kuru memelerden sağın Yüksek kaliteli süt üretiminde sağlık önlemlerinin alınmış olması önemli bir konudur Yüksek miktarda bakteri içeren süt işlem sırasında sorunlar çıkarır ve ürünün kalitesi azalır İnekler meme enfeksiyonundan (mastitis) korunmalı ve sağılan sütün bulaşıcı özellikler taşımaması için meme uçları süt sağma sırasında temiz ve kuru olmalıdır

  İlk kez süt veren inekler 30 aydan daha yaşlı olmamalıdır Dışardan sağlanan hayvanların 30 aylık olduktan sonra daha ileri bir tarihte doğurmaları süt elde edebilmek için gereğinden uzun bir süre beslenmelerine neden olur Bu pahalı bir yöntemdir Daha yaşlı ineklerde beslenmede rekabet edecek kadar iri olan iki yaşındaki danaların doğurmaları mümkün olduğu gibi tercih edilmelidir Hemen hemen her zaman ineklerin 30 aylık olmadan doğurmaları istenilen bir durumdur

  İlk kez süt veren ineklerin beslenmede daha yaşlı ineklerle rekabet edebilecek irilikte olmaları ve üretim zirvesine eriştiklerinde yaşlı ineklerin %70’i oranında süt vermeleri gerekir Süt veriminde bu zirveye erişilmesi genellikle ineğin sağılmaya başlanmasından sonra 2nci veya 3üncü aylarda gerçekleşir Daha yaşlı inekler zirvede günde 50 kg süt verirlerse ilk kez doğuran danaların üretim zirvesine eriştiklerinde verdikleri süt 35 kg’dan az olmamalıdır Daha yaşlı ineklerle ilk kez doğuran danaların süt verimlerinde önemli bir fark varsa bu danaların beslenmede yaşlılarla rekabet edecek irilikte olmadıklarını veya genetik kalitelerinin yaşlılardan daha düşük düzeyde olduklarını gösterir

  Hangi ineklerin en yüksek kâr sağladıklarını saptamak için ot çeşitlerin fiyatını da katarak gelire karşı yem maliyetini karşılaştırın Hangi ineklerin en yüksek kârı sağladığını bilmek önemlidir Bunu öğrenmek için gelire karşı yem maliyetini hesaplayın Bu hesabı yapabilmek için her ineğin süt üretimini ve yem maliyetini bilmeniz gerekir Örneğin:

  İNEK 1 İNEK 2 İNEK 3
  GELİR
  Süt (kg/gün)
  Süt fiyatı ($/kg)
  Gelir ($/inek/gün)
  10
  33
  330
  20
  33
  660
  30
  33
  990

  YEM MASRAFI
  Konsantre (200 $/Ton veya 020 $/kg) 5 kg 10 kg 15 kg
  Konsantre Maliyeti 100 200 300

  Yonca (Alfalfa)
  (150 $/Ton veya 015 $/kg) 5 kg 5 kg 5 kg
  Yonca Maliyeti 75 75 75

  Mısır Silajı
  (30 $/MT veya 03 $/kg) 20 kg 20 kg 20 kg
  Mısır Silajı Maliyeti 60 60 60

  Toplam Yem Maliyeti
  ($/inek/gün) 235 335 435

  GELİR/YEM MALİYETİ 95 325 555

  Bütün sürüler veya sürüdeki bütün inekler iyi beslenmeye veya yemlere derhal tepki göstermez Hasta ineklerin gıdaya kendini iyi hisseden ve bol yem yiyen inekler kadar çabuk reaksiyon göstermeleri beklenmemelidir Asidoz veya yüksek asitli işkembe toynak enfeksiyonu (laminitis) veya topal inekler ve vücut ısınının yükselmesine neden olan meme enfeksiyonu (mastitis) hastalığı bulunan inekler yemdeki değişikliklere olumsuz reaksiyon gösterirler İnekleri aşırı miktarda nişasta veya hububatla beslemek asidoz’a neden olduğundan yenilen yem miktarında iniş-çıkışlara veya azalmalara neden olur Yemdeki fazla nişasta ineklerin ayaklarında ağrılara da neden olduğundan onların yem oluğunda çevredeki diğer ineklerle yeterince rekabet edememeleriyle sonuçlanır Fazla mısır silajı beslemesi de tanelerin işlenmesi kesme uzunlukları ve selüloz içeriği iyi ayarlanmadığında hem asidoz’a hem de ineklerin topallamasına neden olur İneklerin topallamasının yemden başka nedenleri de olduğundan beslenme hatasını topallıkta aramadan önce bu konuların incelenmesi gerekir

  Yemdeki değişikliklerin yarattığı tepkilerin süt üretimine yansımasında ineğin gövde koşulları da etkili olur Aşırı zayıf inekler (Virginia Tech Üniversitesi Gövde Koşulları Değerlendirme Cetveline göre 20 veya daha aşağı) yemlerden aldıkları artan enerjiyi gövdelerinde muhafaza ederler Diğer taraftan aşırı şişman inekler (40 veya daha fazla) daha zayıflar (25 – 35) kadar yemezler ve muhtemelen yem değişikliklerine onlar kadar tepki göstermezler Bu açıklananların bazıları yeterince kanıtlanmamış olmakla birlikte arazide yapılan anlamlı gözlemlere dayanmaktadır Buna karşın ilk doğuran danaların besin iyileştirmelerine karşı gösterdikleri tepkinin daha yaşlı ineklerle kıyaslandığında azaldığı kesinlikle kanıtlanmıştır Journal of Dairy Sciences dergisindeki pek çok beslenme araştırması daha iyi beslenmesinin yaşlı ineklerin performansını yükseltirken ilk kez doğruran danalarda bir ilerlemeye neden olmadığını göstermektedir Buradan anlaşılan danaların besinin gövdelerinde kullanılmasındaki önceliği büyümeye verdikleridir Bundan da boyları küçük danaların iyileştirilmiş besine tepkilerinin iyi gelişmiş danalara göre daha yavaş olacağı sonucunu çıkarabiliriz

  Bir ineğin veya sürünün içinde bulunduğu süt verme aşaması besindeki değişikliklere gösterdikleri tepkiler üzerinde etkili olabilir Erken ve bol süt veren ineklerin besindeki değişikliklere olumlu tepkisi geç ve göreceli olarak az süt veren ineklere göre daha güçlüdür Erken süt veren ineklerin besinleri meme salgı bezlerine daha fazla yönlendirme ve yemleri daha verimli biçimde kullanma yeteneği bulunmaktadır Ayrıca geç süt veren inek sayısının çok olduğu bir sürüde besin değişikliklerine gösterilen olumlu tepkinin sağılmada verimlilik bakımından ilk üçte bire dahil inekler düzeyinde olması beklenmemelidir DHI raporlarındaki ineklerin süt verdiği günlerin sayısından anlaşılacağı gibi Virginia’daki sürülerin süt veriminde aydan aya önemli farklar gözlenmektedir

  Süt Alınan Günler

  Aralık 1999 176
  Ocak 1999 179
  Şubat 187
  Mart 193
  Nisan 201
  Mayıs 206
  Haziran 206
  Temmuz 199
  Ağustos 191
  Eylül 183
  Ekim 180
  Kasım 176
  Aralık 176

  Sonbahar ve kış aylarında (Eylül-Şubat) sürüye katılan yeni ineklerin sayısı artmakta ve ilkbahar ve yaz aylarında (Mayıs-Ağustos) azalmaktadır Bu nedenle besin değişiklikliğine en iyi olumlu tepki serin mevsimlere en az olumlu tepki sıcak mevsimlere rastlamaktadır Yenilen yem açısından da inekler sıcak aylarla karşılaştırıldığında serin aylarda daha çok yem aldıklarından anlamlı bulunmaktadırDurumu özetlersek yem değişikliklerine en iyi ve en kötü tepkinin aşağıdaki listede görülen biçimde geliştiğini görmekteyiz

  En iyi tepki En kötü tepki

  Orta sıcaklıklarda Aşırı sıcak ve soğukta
  Sağlıklı inekler Vücut sıcaklığı yüksek inekler
  Gövde Ağırlık Cetveli (GAC) 25-35 GAC <25 veya >40
  Süt alınan günler < 180 Süt alınan günler > 200
  Süt veriminin ilk üçte biri Süt veriminin son üçte biri
  Yetişkin inekler İlk kez süt veren danalar
  İlk kez süt veren iri danalar İlk kez süt veren küçük boylu danalar

  Bir yeme gösterilen tepkinin belirlenmesinde tüketilen yem miktarı önemli bir göstergedir Bir yem karışımının formülasyonu yüksek düzeyde süt üretimi için hazırlanabilir fakat üretim hedeflerinin karşılanması için ineklerin yem karışımını istenilen miktarda yemesi gerekir Ocak ayı için yayınlanan son DHI raporu Virginia’daki bir sürüdeki ortalama ineğin süt verme süresi içinde 9000 kg yani günde 31 kg süt sağladığını bildirmektedir Bu yüksek üretim miktarının ineklerin kg biriminde daha çok yem tüketimine gereksinimleri olacağı sonucunu vermesi açıkça ortadadır Aşağıda %35 yağ içerikli süt üreten 590 kg ağırlığındaki bir ineğin NCR 1989’a göre yemindeki protein ve enerjiyle desteklenen sütünün protein ve enerji değerleri verilmektedir Yem porsiyonu %17 protein ve beslenmenin tümündeki kuru madde dahil 169 Mcal (Megakalori) net enerji içermektedir Ayrıca yemdeki protein ve enerjiyle desteklenmiş süt miktarının neden olduğu farklar göz önünde tutulmaktadır Bu husus sadece yemdeki besinlerin konsantrasyonunun değil fiilen tüketilen besin miktarının önemini vurgulamaktadır Fiili tüketim daha yüksek düzeyde süt üretimi sağlamada en önemli unsurdur

  Kuru Madde Tüketimi (kg) Protein
  (kg) Süt
  (kg) Enerji (Megakalori) Süt
  (kg)
  16 272 27 270 25
  18 306 32 304 31
  20 340 36 338 37
  22 374 41 372 42

  Esas olarak yemdeki kuru madde miktarı 2 kg’lık kademelerle artırıldığında protein ve enerjiyle desteklenmiş sütün düzeyi yaklaşık 5 kg’a yükselir Enerjinin desteği proteininkinden biraz daha güçlüdür Bu yem tüketiminin azamiye çıkarılmasının önemini vurgular

  Kuru dönemden sonra süt vermeye başlama sırasında inekler bir geçiş dönemi geçirir Bu aşamada besleme miktarı arttırılmalıdır Hoard’s Dairyman Supplement dergisinde 25 Eylül 1999’da yayımlanan “Yüksek Verimli Sürülerin Beslenmesi” başlıklı bir makalede kuru madde besininin gövde ağırlığına oranı (%) olarak aşağıdaki hedefler belirlenmiştir

  Sütsüz sürenin bitiş dönemi (son 21 gün) Gövde ağırlığına göre %20
  7 inci Gün %25
  14 üncü Gün %29
  21 inci Gün %34

  Süt ineklerinin kuru maddeyle beslenmesi kısmen üretilen süt miktarıyla yani metabolik gereksinimle kontrol edilir Süt vermeye başlamanın ilk döneminde beslenme hızı süt üretiminin gerisinde kalır ve en yüksek beslenme miktarı en yüksek süt verimini 3-4 hafta gecikmeyle takibeder BST kullanıldığında önce süt üretiminin arttığı beslenme artışının sonradan geldiği bilinen bir husustur Bu gözlemler genellikle beslenmeyi kontrol eden metabolik olaylardan kaynaklanır Beslenmeyi kontrol eden veya sınırlayan diğer bir faktör benim “çevresel” olarak tanımladığım olaylardır Bunlar arasında daha önce değindiğimiz sıcak iklim koşulları vardır Diğerleri arasında sunulan yemin miktarı yemin tadı ve ineğin rahat konumda olması sayılabilir Bunlandan herhangi biri ineğin verimliliğini kısıtlayabilir

  Yemdeki besin dengesi ineklerin verimli olmaları için önemlidir ABD’de süt veren veya vermeyen ineklerin besin gereksinimleri kuru olmak koşuluyla aşağıda verilmiştir

  Uzun süre süt vermeyen inek Sütten yeni kesilmiş inek Süt verme süresinin başlangıcı Süt verme süresinin orta-geç dönemi

  Kaba protein (%) 12-13 14-15 17-19 15-17
  İşkembede parçalanmadan geçen protein içinde kaba protein (%)

  25-30

  30-35

  36-40

  32-36

  Net enerji (Mcal/kg) 128 154 172 165
  Asit deterjan selüloz(%) 28-32 22-26 19-21 32-36
  Nötr deterjan selüloz(%) 38-42 30-34 28-32 32-36
  Lifsiz karbohidratlar (%) 32-34 34-36 37-40 34-37
  Yağ (%) 2-3 2-3 3-7 3-6

  Gereksinimleri ifade etmenin başka bir yolu gereken toplam miktarı belirtmektir Aşağıda değişken düzeylerde süt üreten 400 600 ve 800 kg ağırlıkta ineklerin kuru madde beslenmesi işkembede parçalanmadan geçen proteinler (RUP) işkembede parçalanan proteinler (RDP) ve kaba proteinlerin tablosunu bulacaksınız

  Gövde ağırlığı 400 kg
  Kg süt/inek/gün 7 13 20 26
  Kuru madde beslenmesi (kg/gün)
  10
  12
  14
  16
  RUP (kg/gün) 46 64 82 94
  RDP (kg/gün) 81 108 138 259
  Kaba protein (kg/gün) 127 170 220 259

  Gövde ağırlığı 600 kg
  Kg süt/inek/gün 10 20 30 40
  Kuru madde beslenmesi (kg/gün)
  13
  17
  21
  24
  RUP (kg/gün) 57 88 120 142
  RDP (kg/gün) 101 148 202 247
  Kaba protein (kg/gün) 158 236 322 389

  Gövde ağırlığı 800 kg
  Kg süt/inek/gün 13 27 40 53
  Kuru madde beslenmesi (kg/gün)
  17
  21
  26
  31
  RUP (kg/gün) 74 108 150 184
  RDP (kg/gün) 131 181 253 321
  Kaba protein (kg/gün) 205 289 403 505

  İşkembede terkibi bozulan proteinin işlevi işkembedeki bakterileri beslemek ve ineğin süt üretim düzeyini koruması için gerekli mikrobik protein sağlamaktır Mikrobik protein mevcut en yüksek kaliteli protein olduğundan mümkün olduğunca çok üretilmelidir İşkembede terkibi bozulmayan protein işkembeden değişikliğe uğramadan geçer ve bir kısmı ince barsakta sindirilir Bu protein üretilen mikrobik proteni takviye ettiği gibi ineklerin yüksek düzeyde süt üretimi için gereklidir Günde 20 kg’dan fazla süt üreten ineklerin diyetlerinde by-pass protein kaynağına gereksinimleri vardır Soya fasulyesi ürünleri işkembede terkibi bozulur ve bozulmaz proteinler için iyi bir kaynak oluşturdukları gibi yüksek düzeyde süt üreten inekler için enerji sağlarlar Soya fasulyesi ürünlerine örnek olarak yüksek proteinli soya fasulyesi hamuru (RUP ve RDP içerir) soya fasulyesi yağı (RDP RUP ve enerji içir yağ içerir) ve soya fasulyesi kabuğu (sindirilen elyaf içerir) Yağ çıkarma yöntemi (solvent veya mekanik) RDP ile RUP arasındaki oranı değiştirir Mekanik işlem ısı yaratağından RUP miktarını arttırarak by-pass malzemesi oranını yükseltir Bazı durumlarda bu özellik faydalıdır

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Düşük Süt Verimi

  Beklenen Süt Üretimi:

  Holstein ırkı süt sığırları için standart besleme koşullarında beklenen sürü süt verimi ortalama olarak 27 kg ( % 4 yağ ) civarındadır İyi besleme ve bakım koşullarında bu üretim 32 – 36 kg’ a kadar yükselebilir

  İlk buzağısını doğuran düvelerde ortalama pik dönemi süt verimi laktasyon ortalamasına göre 3 – 6 kg kadar daha fazladır 2 laktasyon ve daha sonrası inekler genel laktasyon ortalamasına göre pik döneminde 7 – 14 lt daha çok süt üretebilirler Düvelerde ve ineklerde pik dönemi süt verimine genel olarak buzağılamadan sonra 5 – 10 hafta içerisinde ulaşılır

  Sığırlar pik verime ulaştıktan sonra genel anlamda süt üretimindeki düşüş aylık olarak % 10 – 15 arasında olur Daha iyi yönetilen ve daha iyi beslenen sürülerde bu düşüş daha az olur Geç laktasyonda süt üretimindeki düşüş % 12 – 20 arasında olur Bu normaller ışığında eğer laktasyon grafiği yapılır ve mevcut verilerimiz bu grafiğe konulursa beklenenden farklı olup olmadığımız anlaşılır

  Normal laktasyon süresi 290 – 310 gün arasındadır Ortalama olarak 296 gün alabiliriz Kısa laktasyon süresi dendiğinde aklımıza 270 günün altı gelmelidir

  Düşük Pik Verimi:

  A Subklinik ve Klinik Mastitis Kontrolü

  Ortalama somatik hücre sayısının kontrölü Ortalama somatik hücre sayısı 200000 sayısının altında olmalıdır
  CMT testinde tüm sürüde % 10 ya da daha az sayıda sığırı yakalamalıyız

  Meme ucu sağlığı sorun olabilir % 20 ve daha üzeri sayıda sığırda erozyon kesikler veya delikler görülüyorsa problem var demektir

  Sağım sisteminin ve sağım yöntemlerinin kontrolü gerekmektedir

  Klinik ve subklinik mastitis olaylarındaki vakaların artışı ile süt verimi % 25 - % 50 arasında düşebilir

  Mastitisten korunmak için programın iyi yapılmış olması gerekmektedir Meme daldırma ve kuru dönem mastitis korunma programı iyi uygulanmalıdır

  B Yetersiz tahıl yemlemesi pik veriminin düşmesine neden olur Doğumdan 2 hafta sonra tahıl alımını arttırmalıyız
  C Doğru oranda protein çinko selenyum Vitamin A Vitamin E verildiğine ve yedirilen yemin küf ve mikotoxinlerce karışık olmadığından emin olmalıyız

  D Doğum sonrası mastitis metritis ketosis ve abomasumun yer değiştirmesi uygun olmayan kuru dönem besisi pik veriminin düşmesine neden olur Özellikle geçiş dönemi beslemesi de olmak üzere kuru dönem besisinin kontrol edilmesi gerek mektedir

  E Ayak ve bacak problemleri pneumoniye bağlı akciğer problemleri akciğer kurtları parazitler veya enteritislere bağlı barsak hasarları düşük pik verimine neden olur
  F İyi dengelenmiş kuru madde alımı ve selulozun kontrolü işkembe fonksiyonlarının normal olarak sürmesini sağlar Sığırlar canlı ağırlıklarının % 14’ ü kadar kaba yem tüketmelidirler

  G Ciddi rasyon hataları enerji - protein dengesizliği kalsiyum fosfor magnezyum sulfur ve tuz eksikliği ya da dengesizlikleri pik veriminin düşmesine neden olur
  H Kansızlık pik veriminin düşük olmasında etkilidir

  Kansızlığın olası nedenleri arasında protein demir bakır kobalt ve selenyum eksikliği sayılabilir Ayrıca iç ve dış parazitler anemiye yol açar


  İ Laktasyon sonundaki ve kuru dönemdeki aşırı besleme doğum sonrası yem alımının düşük olmasına neden olur Ayrıca özellikle ketosis olmak üzere metabolik rahatsızlıkların artmasına yol açar Doğal olarak bu durum pik veriminin düşmesine neden olur!

  J Yetersiz su tüketimi ve su kalitesindeki problemler pik verimini etkiler

  K Kalabalık sürü hayvanların strese girmesine neden olur ve süt üretimini düşürür

  L Kuru dönemde kalış süresinin 50 günden az olmaması gereklidir

  M Florid diğer kimyasallar ve endotoksinler süt üretimini düşürür Ayrıca küçük buzağıların doğmasına neden olabilir

  SÜT VERİMİNDE AŞIRI DÜŞÜŞLER

  Subklinik ve klinik mastitis aşırı süt verimi düşüşlerinin en sık görülen nedenlerindendir Değişik faktörlere bağlı olarak ya ani düşüşlere ya da yavaş yavaş ama yüksek miktarda düşüşlere neden olur
  Toksik tohumların mikotoksinlerin veya yabancı maddelerin yenmesi ani süt düşüşlerine neden olur Erken lakatsyondaki inekler en önce etkilendiklerinden sürü süt verimi hızla düşer

  Aşırı tahıl yağ hızlı parçalanan karbonhidratların alımı ve yüksek oranda işkembede parçalanan protein alımı süt verimini olumsuz etkiler Kesif yem oranının çok yüksek oluşu da işkembe dengesini bozarak süt veriminin düşmesine neden olur

  Sık olmamakla birlikte B12 vitamini eksikliği yüksek verimli ineklerin karaciğer rezervlerini çözmelerine yol açar Bu durumda süt verimi düşer

  Ege – Techna Hayvan Besleme Teknikleri LTD ŞTİ

  Bülent DEREGÖZÜ

  Ziraat Mühendisi Zooteknist

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş