Dondurulmuş Boğa Sperması Nasıl Çözdürülür?

Dondurulmuş boğa spermaları su banyosunda +380C de 25-30 saniye bekletilerek ve payet suyun içerisinde biraz hareket ettirilerek çözdürülür

Çözdürme süresi ile suyun sıcaklığı arasında ters orantı vardır Yani; suyun sıcaklığı arttıkça çözdürme süresi kısalır

Bu konuda birçok çalışma yapılmış en az risk taşıyan sıcaklık ve süre saptanmıştır Çalışmalara göre; yüksek sıcaklıkta kısa süreli tutmanın düşük sıcaklıkta uzun süreli tutmaktan daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür Yine çalışmalarda toplu suni tohumlama yapılacağı durumlarda kullanılmak üzere 380C’ de çözdürülen payetlerin 10 dakika kadar risksiz bir şekilde çözme kabında tutulabileceği ortaya konulmuştur

Boğalarda normal rektal ısı 3850C dişilerde ise bu değer 3880C dir

Bilimsel temeller ve sahadan alınan sonuçlar ışığında dondurulmuş boğa spermasının çözündürülmesinde kullanılan su banyosunun sıcaklığının 380C ve süresinin 25-30 saniye olmasının en uygun yöntem olduğu kanaatine varılmıştır Ancak; ana eksen bu değerler olacak şekilde aşağı ya da yukarı hafif sapmalar spermayı tehlikeye atmaz