CVM Holstein ırkının kalıcı bir sorunu mu olacak?

Hayır önümüzdeki 5 yıl içinde kayda değer şekilde düşecektir Modern genetik araçların kullanılması DNA testi ile CVM taşıyan boğalar ve inekler doğru bir şekilde belirlenecek ve suni tohumlama istasyonlarının CVM genini taşıyan genç boğaları satın alması engellenecektir Buna bağlı olarak CVM taşıyıcısı olan boğa sayısı önümüzdeki 4-6 yılda çok azalacaktır Benzer bir durum BLAD geni ile tecrübe edilmişti 150 adet suni tohumlama Holstein boğası BLAD taşıyıcısı idi Ancak bugün çok az sayıda BLAD taşıyıcısı boğa bulunuyor