CVM nedir?

CVM Kompleks Vertebral Malformasyon (Complex Vertebral Malformation) resesif bir gen ile geçen genetik bir kusur olup Danimarkalı bilim adamlarınca 2000 yılında keşfedilmiştir CVM’nin embriyonik ölümlere abortlara ve bazen görünüm deformasyonları olan erken doğan buzağılara neden olduğundan şüphelenilmektedir Önemli olan CVM’nin yeni olmadığını anlamaktır Bu gen Holstein ırkında pek çok nesiller boyunca bulunmakta idi Yeni olan ise bu kusurları ortaya çıkaran DNA testidir

CVM sürüyü nasıl etkiler?


CVM taşıyıcı ineklerin yüzdesi tam olarak belirlenmese de pek çok sürüde birkaç taşıyıcı olabilir Pek çok popüler boğa ailesi bu kusuru geçtiğimiz 20 veya 30 yılda taşımış olduğundan sürülerdeki taşıyıcı hayvan durumu bu boğaların kullanım seviyeleri ile ilgilidir Buna rağmen CVM’nin etkisini kısıtlayacak stratejiler bulunmakta olup aşağıdaki hususlar belirlenmiştir