Buzağı Pneumonilerinde Kritik Kontrol Noktaları (Nisan 2008)

1Ayrı bir doğum boksu var mı?

2Anne adayı doğumdan ne kadar önce ayrı bir boksa alınıyor?

3Anneye kuru dönemde yapılan aşılar:

•IBR
•BVD
•BRSV
•PI3
•Haemophilus somnus
•Pasteurella multocida
•Mannheimia haemolytica
•Diğerleri

4Doğum sonrası buzağının göbek kordonu dezenfekte ediliyor mu?


5Doğum sonrası Kolostrum (Ağız sütü);
•İlk 2 saatte en az 2 Litre

•İlk 12 saatte en az 6 litre içiriliyor mu?

6Buzağı annesinin yanından hemen alınıyor mu?
7Ağız sütü annesinden serbest emme suretiyle mi yoksa elle besleme suretiyle mi veriliyor?

8Buzağı kulübesi havadar mı?
9Buzağı kulübesi temiz mi?
10Buzağı kulübesi kuru mu?
11Soğuk havalarda doğan buzağılar bir battaniye ile örtülüyor mu?

12Buzağılara doğumu takip eden en kısa sürede antiserum uygulanıyor mu?

13Doğum öncesi anneye vitamin mineral enerji ve protein yönünden dengeli yem veriliyor mu?
14Doğum sonrası buzağıya vitamin ve aminoasit destekleri veriliyor mu?

15Doğum sonrası buzağıya immun sistemi güçlendirme amacıyla destek veriliyor mu?
16Buzağının önünde her zaman temiz ve taze su bulunduruluyor mu?

17Buzağıya uygun sütten kesme prosedürü uygulanıyor mu?

•Buzağı başlangıç yemi veriliyor mu?
•Kaliteli kuru ot veya yonca veriliyor mu?
18Doğum kolay mı zor mu olmuştu?
19Buzağı uygun ve dengeli besleniyor mu?
•Enerji
•Protein
•Kuru madde