Buzağılar Ölmesin (Kritik Kontrol Noktaları)

Check- List 1-Sperma seçimi uygun yapıldı mı ?

Güç Doğum – Düve

2-Gebeliğin son döneminde uygun besleme yapılıyor mu?

Yağlanma-Dengesiz besleme

3-Doğum yapacak olan anne adayı başka bir bölüme alındı mı?
Temiz- Kuru- Bol altlıklı yeterince geniş
4-Doğuma müdahale edildi mi?
Güç doğum gereksiz müdahale
5-Ağız sütü içirildi mi? Ne kadar içirildi ? Ne sıklıkla içirildi ? Verilen miktar
buzağı tarafından gerçekten alındı mı?
6-Doğuma 1 ay kala Septisemi aşısı uygulandı mı?
Bovine Pili Shield
7-Doğumu takiben en kısa sürede hazır antiserum uygulandı mı?
Bovi Sera
8-Sürüde yavru atmaya sebep olabilecek hastalıkların aşıları yapılıyor mu ?
Leptospiroz Bruselloz Vibriosis IBR vb
Lepto-Shield 5 Vira-Shield
9-Gebeyken anneye antiparaziter uygulandı mı ?
Bazı yuvarlak kurtlar rahim içi yolla ve sütle yavruya geçebilir
10-Sürüde BVD Rotavirus Coronavirus Clostridium perfringens Coccidiosis yönünden
gerekli önlemler alınıyor mu?
11-Temizlik hijyen dezenfeksiyon’a dikkat ediliyor mu? Buzağı boksları temiz ve
kuru mu?
Çevre buzağı boksları süt ya da mama kovalarının temizliği
12-Buzağı doğumu takiben annesinden ayrılıp kendi boksuna konuluyor mu?
13-Buzağıların konforu yeterli midir?
Kapalı ve kalabalık barınaklar
Kötü havalandırma koşulları
14-Buzağı maması veriliyorsa karıştırma ve içirme sıcaklığına dikkat ediliyor mu?
Topaklaşma olmamalı içirme sıcaklığı 40-42 °C olmalıdır

15-Üç ayın üstündeki buzağılara Pasteurella aşısı uygulanıyor mu?
Mannheimia haemolytica-Pasteurella multocida Bacterin
16-Çiftliğin suyu tahlil edildi mi?
Nitrat Nitrit Salmonella Ecoli vb
17-İşletmede acil müdahale için oral rehidrasyon tozları bulunduruluyor mu?
Sky High Energy
18-Ölen buzağı olduysa laboratuar tahlili yapıldı mı ? Sonuçlar nelerdir?
19-Laboratuar tahlilinde ek olarak Cryptosporidium arandı mı?
20-Doğar doğmaz buzağının göbek kordonu iyotlu bir antiseptik solüsyonu ile temizleniyor mu?