İshale neden olan enfeksiyöz ajanlar başlıca Ecoli rotavirus veya coronavirus çoğunlukla birbiriyle birarada bulunurlar Genellikle ishale neden olan tek bir ajan bulmak olası değildir Hem bakteri hem de viruslar buzağının bağırsak yüzeyine tutunarak tahribata neden olurlar Bunun sonunda vücuttan bağırsağa doğru su kaybına yol açarlarTahrip olmuş bağırsak hücrelerinin gıda ile alınan ve bağırsak kanalından geçen besin maddelerini absorbe etme yetenekleri kısıtlanmış olur

Bakteriler intestinal dokuları tahrip eden kuvvetli toksinler salgılarlar Bunun sonucu; fazla su kaybı ishal ateş halsizlik iştahın azalması dehidrasyon şekillenir Su kaybı sırasında bir buzağı vücut ağırlığının % 10 veya daha fazlasını kaybedebilir Vücut sıvılarının kaybı sonunda total kan hacminin azalması kan dolaşımının düşmesi ve vücut için kritik mineraller olan sodyum potasyum ve klorür kayıplarına neden olur Potasyum kaybı buzağının normal kas fonksiyonları için gerekli sinir uyarımlarını etkiler

Rotavirus enfeksiyonları çoğunlukla 1-3 günlük buzağılarda görülür

Bu virus bağırsaklardaki su ve besin maddelerinin emilmesine olanak sağlayan tüy benzeri oluşumları enfekte ederek yıkımlar Bu yıkım sonunda buzağının sindirim sisteminden sıvı ve besin maddelerinin alımı durarak ishal vücut sıvılarının kaybı (dehidrasyon) ve intestinal boşlukta elektrolitlerin kaybı ile sonuçlanır Rotavirus'lar özelikle ısı ve kuruluğa karşı dirençlidirler ve kötü ortam koşullarında bile haftalarca dayanabilirler Ecoli: Bu bakteri özellikle 1-7 günlük buzağılarda ishal oluşturması ile bilinir Şiddetli intestinal yıkım toksin oluşumu ishal ve dehidrasyon sonucu ölüme neden olur

Enfeksiyon bakteri filamentlerinin bağırsak yüzeyine tutunması ile başlar Bakteri koloni oluşturur ve ishal ile sonuçlanan aşırı miktarda toksin salgılar Coronavirus enfeksiyonu çoğunlukla 7- 14 günlük buzağılarda görülür

Başlıca belirtiler sulu yeşilimsi ishal halsizlik ve iştahsızlıktır Bu virus ince ve kalın bağırsak yüzeyinde ciddi yıkıma neden olur ve buna bağlı olarak yüksek oranda mortalite görülür Bu viruslar vücuttan büyük miktarlarda atıldığından hastalık bir hayvandan diğerine kolayca bulaşır
Clostridium perfringes Tip C tarafından oluşturulan clostridial ishaller buzağılarda ani ölümlerle karakterizedir Bu tip ishaller daha çok 1-28 günlük arasında olan buzağılarda görülür Enfeksiyon belirtileri eğer görülür ise kanlı ve kokulu bir ishal şeklindedir