Buzağı ishalleri sütçü sürülerde görülen en önemli problemlerden biridir ishaller tedavi masrafları ve düşük performansa bağlı olarak olan belirgin ekonomik kayıplara neden olur Hasta buzağılarda dehidrasyon elektrolit dengesizliği ve asidoza yol açan şiddetli bir ishal görülür Kurtulan buzağılar ise hiçbir zaman potansiyel verimlerini ortaya koyamazlar Buzağı ishalleri çeşitli nedenlere dayanan karmaşık bir hastalıktır

Bu karmaşıklık hastalığın engellenmesi tedavi edilmesi ve kontrolünü güçleştirmektedir İshallerin nedenleri ya enfeksiyöz ya da değildir

Enfeksiyöz nedenler arasında Ecoli Clostridium suşları gibi bakteriler coronavirus ve rotavirus gibi viruslarla parazitler bulunmaktadır Enfeksiyöz olmayan nedenler de ortam ve beslenme kaynaklıdır Bu çeşitli nedenleri verdikten sonra görüleceği gibi tek bir koruyucu önlemin çeşitlik koşullarda oluşan tüm ishalleri kontrol etmesi olası değildir

Dikkatlice planlanmış ve uygulanmış aşı programlarında bile eğer gebe inek fiziksel kondüsyon bakımından zayıfsa (örneğin internal parazitler bulunduruyorsa) ishale karşı başarısız olunabilir
Güç doğum oranının yüksek olduğu ağız sütünün (kolostrum) düşük kalitede veya az miktarda alındığı durumlarda ve kötü ortam koşullarında (düşük standartlarda temizlik yetersiz havalandırma veya aşırı kalabalık barınaklar) aşılamanın etkinliği düşük olmaktadır Kısacası yeni doğan buzağıların ishalleri için tek ve basit bir çözüm yoktur

Kolostrum; ineğin doğumdan sonrası ilk sütü yavru için önemli besin maddeleri ve hastalıklara karşı koruyucu maddeler bulundurmaktadır Maksimum oranda korunma sağlanması için yeni doğan yavrunun doğumdan sonraki ilk 4 saat içinde ağız sütü alması koruyucu antikorların buzağının bağırsaklarından geçerek kan dolaşımına karışması sağlanmalıdır Bazı durumlarda inek yeterli miktarda ağız sütü üretemeyebilir veya ağız sütü zayıf kalitede olabilir Pek çok sürü yönetim programlarında buzağılara direkt olarak yeterli miktarda ağız sütünün verilmesi önemli yer tutmaktadır Kapsamlı bir program dahilinde ortam kaynaklı stres faktörlerini minimize edip beslenmeyi optimum seviyede tutarak enfeksiyöz ajanlara karşı koruyucu aşıların yapılması ile ishallerle mücadele en iyi şekilde kontrol edilebilir Zaman tablosuna bağlı olan buzağı ishallerinden korunma teşhis ve tedavi konularında bir kılavuz aşağıda verilmiştir Bu kılavuz size yardımcı olarak buzağı ishallerine karşı mücadelede optimal koruma sağlayacaktır