ABD Holstein Birliği Lineer Tip Özelliklerinin İrsiyet Dereceleri

Özellik h² (İrsiyet Derecesi)Endam 042Güç 031Vücut Derinliği 037Sütçülük Irkı Görünümü 029Kalça Açısı 033Kalça Genişliği 026Arka Bacaklar Yandan Görünüş 021Arka Bacaklar Arkadan Görünüş 011Ayak Açısı 015Ayak Bacak Skoru 017Meme Lobu Ön Bağlantısı 029Arka Meme Yüksekliği 028Arka Meme Lob Genişliği 023Meme Lob Ayrımı 024Meme Lob Derinliği 028Ön Meme Başı Yerleşimi 026Meme Başı Uzunluğu 026Final Skor 029


Lineer tip özellikler (Doğrusal değerler) dış görünüş ile ilgili özelliklerdir

Tabloda görüldüğü gibi her lineer tip özelliğin farklı bir irsiyet derecesi (aktarılabilirliği) vardır Örneğin; meme derinliğinin irsiyet derecesi ayak açısının irsiyet derecesine göre belirgin şekilde yüksektir Sonuç olarak yapılan bir suni tohumlama sonunda elde edilecek yeni neslin lineer tip özelliklerinde meme derinliği ile ilgili ortaya çıkışın ayak açısına göre daha yüksek bir derecede olmasını yani sürüde bu yöndeki ıslahın daha çabuk sonuç vermesini bekleyebiliriz

Özetle; irsiyet derecesi yüksek olan özellikler sürüde daha çabuk irsiyet derecesi düşük olan özellikler sürüde daha geç ortaya çıkarlar Örnek verirsek; suni tohumlama yöntemiyle sürünün endamını yükseltmek arka bacakların yapısını düzeltmekten daha kolay gerçekleşir