ABD de Uygulanan Mastitisle Mücadele Yöntemleri ( Ocak 2007)

Ulusal Mastitis Konseyinin yıllık toplantısında en kaliteli sütleri üreten ABD’nin 11 ayrı eyaletindeki çiftliklerde yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı Araştırma sonuçlarına göre;


- “Kaliteli süt” üreten 33 adet süt sığırcılığı işletmesinde ortalama sürü büyüklüğü 164 inek

- Tümü son daldırma yapıyor memeyi kuruluyorlar ve kuru dönem tedavisi uyguluyorlar

- Bunların %70’i (23 adet) serbest sistem barınaklar

- %91’i (30 adet) “strip cup” kullanarak ön süte bakıyor

- Yine % 91’inde (30 adet) ön daldırma uygulanıyor

- %67’si (22 adet) süt kültürü yaptırıyor

- %36’sında (12 adet) yazılı süt sağım protokolü var

- Bunların 17 adedinde kağıt havlu ile 16 adedinde ise normal havlu ile memeler kurulanıyor

- %79’unda sağım esnasında eldiven kullanılıyor

Bu süt sığırı işletmelerinde ilk 5’e girenlerin; somatik hücre ortalamaları sırasıyla;

64600 68750 74300 79000 83000
Süt verim ortalamaları ise yine sırasıyla; 14515 kg 12232 kg 11433 kg 11303 kg

11158 kg

Süt yağı ortalamaları sırasıyla; % 438 % 38 % 371 % 37 % 35

Sürülerin tümü Holstein ırkı ineklerden oluşmuş inek adetleri sırasıyla; 1184 adet 118 adet 88 adet 85 adet ve 64 adet