Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Devekuşu Yetiştiriciliği

  Devekuşu Yetiştiriciliği
  Dünya nüfusundaki hızlı artış beslenme sorununun önemini ortaya koymaktadır Bu durum insanları yeni kaynakları aramaya ve alternatif besin maddelerine yönelik araştırmalar yapmaya ihtiyaç duyar hale getir-mektedir İnsanoğlunda yenilik arayışı ve daha iyisini üretme isteği vardır Söz konusu isteğin gerçekleşmesi bilimsel çalışmalar ve teknolojik ilerlemelerin uygulanması ile mümkün olacaktır 20 Yüzyılda bilim ve tekno-lojideki gelişmelerin parelelinde hayvancılık önemli seviyelerde mesafe kaydetmiştir İnsanların sağlıklı ve ye-terli ölçüde beslenmesi için hayvansal proteinler gereklidir

  Bilinen hayvansal protein kaynaklarına alternatif olması ve ülkemizin hayvansal protein açığının kapa- tılmasına katkıda bulunması amacıyla her yönüyle ekonomik bir kanatlı hayvan olan Devekuşu yetiştiriciliği önemli olmaktadır

  Devekuşu kanatları küçülen ve uçma yeteneğini kaybeden kuşlar sınıfına giren koşocu-yürüyen kuş- lardandır Bu günkü yaşadığı bölgeler Afrika’nın doğusu ile güneyindeki sıcak ve kurak iç bölgelerdir Eski çağlarda Büyük Sahradan Orta Asya çöllerine kadar uzanan geniş bir alanda yaşadığı bilinmektedir

  Yaklaşık 13-14 cm gaga uzunluğuna sahip olup ağzında diş yoktur Kafası vücuduna oranla küçük boy-nu uzundur Boyları 2-28 m arasında değişir İki tırnaklı uzun ve güçlü bacaklara sahiptir Baş boyun ve bacaklar sert ince kanatlar ile gövdesi gösterişli ve tüylüdür Göğüs kemeği bulunmamaktadır Erginlerenin canlı ağırlığı 110-160 kg arasında değişmektedirBunun doğada özgürce yalnız Afrika’nın doğusu ve güneyinde rastlanmak- tadır Gerektiğinde ortalama 60 km/saat süratle koşmakta hatta 90 km/saat hıza dahi ulaşabildiği bildirilmektedir Ayakları ile tekme atarak gagası ile darbe vurarak kendisini korur Ortalama 60/70 yıl yaşarlar Bakım ve besleme ort****** göre 20-30 yıl damızlıkta kullanılabilirler

  Evcilleştirilmeleri tüylerinin kadın giysilerinde kullanılmasıyla başlamıştır Bu gün deresi eti ve tüyü
  İçin başta Güney Afrika olmak üzere ABD Avustralya Kanada Çin Zimbabve Bostvana Namibya İsrail ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çiftliklerde yetiştirilmektedir

  Ülkemizde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ve Kırşehir ile Antalya’da damızlık verebilecek ka- pasitede üretim yapılmaktadır Ancak ülkemiz için oldukça yeni bir hayvancılık dalıdır Giderek meraklı üretici sayısı artmaktadır

  Üretimi :


  Devekuşlarının üretimi tabii kuluçka ve kuluçka makinalarında yapılmaktadır Yılda 40 ila 100 arası yumurta veren dişiler erkeklerine nazaran daha ufak yapılı olup grimsi-kahve renklidir Erkekleri ise siyah renkli olup kanat ve kuyrukta beyaz renkli gösterişli tüyler bulunur Dişiler 2-25 yaşında erkekler 25-3 yaşında eşey
  eşeysel olgunluğa erişirler Dişiler genellikle Nisan-Eylül döneminde yumurtlarlar 2-3 gün arayla yumurtlar iki haftalık bir aradan sonra tekrar tekrara yumurtlarlar 1100-1800 gr Ağırlığındaki yumurtalardan yaklaşık 50 kada-rı damızlık değerdedir Bakım ve beslenme durumuna göre ve yumurta verimi artabilir Yumurtalardaki döllülük oranının artması için 1 erkek 2 dişi şeklindeki eşlemelerde her iki cinsiyetinde aynı yaş grubunda olmasına dikkat edilmelidir Erkekler çiftleşme öncesi dişinin etrafında kanatlarını açarak dans eder Bu dönemlerde sinirli ve sal- dırgan olurlar

  Kuluçkalık yumurtalar 13-18 C derecelik % 22-25 nemli odalarda temizlenip dezenfekte edilerek depo-
  lanır Uygun koşullarda 7-14 gün süreyle muhafaza edilebilir Kuluçka süresi 42 gün olup döllük oranı %70 ku-luçka randımanı %75 civarındadır Kuluçka ısısı 362 C’dir Fümigasyondan sonra hazır durumdaki kuluçka ma-kinalarına yerleştirilen yumurtalar 14 günde döllülük kontrolüne 39 günde de inficar bölümüne alınırlar Çıkan civcivlerin ilk üç aylık dönemi en kritik devredir Bu dönemde %30 lara varan ölümler olabilir Üç aylık dönemi atlatan civcivlerin yaşama gücü oldukça yüksektir Devekuşu yumurtası 24-25 tavuk yumurtasına eşdeğer büyük-lüktedir Daha ziyade damızlık olarak kullanılmasının yanı sıra yemeklik olarak’da kullanılmaktadır

  Devekuşu 9-12 aylık olduklarıda ( yaklaşık 90-110 kg) kesilirler Eti kırmızı renkli olup yağsız ve koles-terolü düşük yumuşak bir ettir Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılmaktadır Kilosunun 17-18 dolardan
  Satıldığı ifade edilmektedir Yağ oranı % 3 kolesterol miktarı ise dana etinin yaklaşık % 55-60’ı kadardır Et ran-dımanı % 40-50 arasında olup en kıymetli kısımları butlarıdır

  Derisi devekuşunun en değerli ürünüdür Sığır derisinden 3-5 kat daha dayanıklıdır Kalite olarak timsah
  Ve fil derisi ile karşılaştırılabilecek düzeyde olup suya karşı dayanıklı yumuşak bir deredir Güney Afrika’daki çiftliklerin gelirini % 75 ini deri % 20 sini et ve % 5 ini ise tüyleri teşkil etmektedir Derisinden şapka eldiven çanta ve bot yapılmaktadır Tüylerinin moda sektöründe süslü giysi ve şapka yapımlarında kullanılması evcilleş-tirilmesinin başlangıcı olmuşsa da bugün eskisi kadar önem taşımamaktadır Ancak yine de 8 ayda bir kesilen tüy-ler bir gelir kaynağı olmaya devam etmektedir

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sevk ve İdaresi :

  Devekuşu yetiştiriciliği için üreticiler aşağıdaki sistemlerden birini seçebilirler Bu üreticinin imkan- larına göre belirlenir

  a-) Ekstansif Sistem : Doğal koşullarda açık alan yetiştiriciliği

  b-) Yarı Entansif Sistem : Yarı kapalı yarı açık alan yetiştiriciliği

  c-) Entansif Sistem : Tamamen kapalı barınaklarda yapılan yetiştiricilik

  Devekuşları için en uygun ısı 18-20 C dir Yaşantılarını daha soğuk ve daha sıcak ortamlarda da sür- dürürler Ancak soğuk ve yağışlı ortamları pek sevmezler Verimli bir üreme sezonu için sıcak ortamı tercih eder- ler İstenen seviyede bir üretim için besleme bakım ve çevre ısılarına dikkat etmek gerekmektedir Devekuşlarını stresten uzak tutmalı sevk ve idaresi yumuşak ve dikkatli yapılmalıdır Ani korku ve sert davranışlara meydan ve- rilmemelidir Bu durum yumurta verimindeki ani düşmelerle kendini gösterir
  Erkekleri üreme mevsimi dışında dişilerle bir arada bulundurulmamalıdır Dişi ve erkekler çiftleşme dönemleri dışında birbirlerini görmediği takdirde daha yüksek cinsel aktiviteye sahip olurlar

  Devekuşu çiftlikleri

  enaz 2 m yüksekliğindeki çitlerle çevrilmeli barınakların yüksekliği ise 3 m den alçak olmamalıdır Merada otla-tılmaları için 10-15 hayvana 1 hektar dinlenme ve gezinti için ise 40 hayvana 1 hektar arazi düşünülmelidir

  Beslenme :


  Devekuşu yetiştiriciliğinde büyük gider yem gideridir Bu nedenle kısmen de olsa meraya dayalı besle-me daha ekonomiktir Merada buldukları ot tohumları yeşil ot türleri yanında ufak böcek gibi bir takım canlıları da yerler Diğer kanatlılarda olduğu gibi dengeli beslenmeleri çok önemlidir Toz yemler burun deliklerine kaçma- ması nedeniyle pek sevilmez Hayvanın yaşa göre düzenlenmiş rasyonlarla ve mutlaka peletlenmiş yemlerle bes-meleri gerekir Fakat bu fabrika yemlerinde bilhassa vitamin ihtiyaçlarına çok dikkat edilmelidir Yeşil yonca ve diğer yeşil ot veya sebze çeşitlerinin kıyılarak yemlerine karıştırılması yemi daha lezzetli ve iştah açıcı hale geti-recektir

  Yemin Temel Besin Maddeleri :
  A-) Enerji Maddeleri : Karbonhidratlar (tahıllar) ve yağlar

  B-) Proteinli Maddeler : Bakla Soya fasulyesi Yer fıstığı gibi yağlı tohumlar ve küspeler

  C-) Vitaminler : Sentetik vitaminler ve yeşil yemler
  D-) Mineral Maddeler : Kemik unları kireç taşı midye kabukları ve fosfor ihtiva eden kalsiyum bileşikleri ile tuz

  Bu besin maddelerinin karma yemlerdeki oranlarını yaş gruplarına göre dengeli bir şekilde düzenle-mek gerekir Civciv Piliç ve anaç yemleri özellikle kapalı sistemlerde titizlikle hazırlanmalıdır Yumurtlama döneminde kesinlikle yem değişikliklerine gidilmemelidir
  Civcivlerin Beslenmesi : Yumurtadan çıktıktan sonra ilk 3-4 gün yiyeceğe ihtiyaç duymazlar Yumur-ta sarısındaki besin maddeleri bu süre içindeki ihtiyaçlarını karşılar Bu süre sonuna doğru yem yemeye başlarlar Kümes ısıları tavuk civcivi gibi düzenlenebilir Yani ilk hafta 35 C daha sonra 20 C ye kadar azaltılarak düzenle-nir Yeme alıştırma genelde lapa türü hazırlanmış yemlerle yapılmalı daha sonra fabrikalarda hazırlanmış “Deve-kuşu Civciv Yemi “ verilmelidir Bu yemler minimum % 18 proteinli 2600 Kcal/kg enerji sindirimi kolay bakteri mantar yönünden temiz olmalıdır 1-2 hafta sonra bu yemlerin içine kaliteli yeşil yemler ilave edilebilir Yemler-deki kalsiyum oranı % 2 yi geçmemelidir Fazla kalsiyum bacak bozukluklarına sebep olabilir Civciv yemi 40-50 gramla başlayarak yaş ilerledikçe 500-600 grama çıkarılır İçme sularının temizliği de çok önemlidir Temizliğe çok dikkat edilmeli su kapları günde birkaç kez yıkanmalıdır

  Piliçlerin Beslenmesi : Civcivler 6 aylık olduktan sonra piliç devresine geçerler Damızlıkta kullanıla-cakları 2 yaşına kadar bu döneme uygun “Devekuşu Piliç Yemi “ ile beslenmelidir %16/17 proteinli 2450 Kcal/kg enerjili % 2-25 oranında kalsiyum ve bunun 1/3 oranında fosfor ihtiva etmesi gereken bu yemlerde selüloz miktarı civciv dönemine göre daha yüksek olabilir Ancak yeşil yem veya vitamin düzeylerine çok dikkat edilmelidir

  Damızlığa ayrılacak hayvanların yağlandırılmaması için yemlerin kalori düzeyi titizlikle kontrol altında tutulmalıdır Yedikleri yem miktarı günlük 1 kg dan giderek 3 kg a kadar yükseltilir Yemlerin yapısı pelet şeklin-de olmalı ve imkanlar ölçüsünde yeşil yemlerle lezzetlendirmeye çalışılmalıdır

  Damızlıkların Beslenmesi : Dişiler 2 yaşında erkekler ise 25- 3 yaşında damızlık olarak kullanılırlar Dişiler 18-20 aylıkken yumurtlamaya başlarlar ise de 2 yaşından önce çiftleştirmeye alınmamalıdır Günlük yem tüketimleri 5 kg’ a kadar yükseltilebilir Kaliteli kaba yemlerle takviye edilerek “ Devekuşu Damızlık Yumurta Yemi “ verilmelidir Bu yemler minimum % 15 protein 2450-2500 Kcal/kg enerji % 3-4 oranında kalsiyum %035-040 fosfor ihtiva eden bakteri ve küf yönünden temiz olmalıdır

  Ergin hayvanlar günde 1-15 kg taş yu-tarlar bunu hazımı kolaylaştırmak için yaparlar Her yaş dönemi için hazırlanan yemlerde vitamin düzeyi çok iyi ayarlanmalıdır Sağlıklı bir döl verimi için bilhassa serbest otlama imkanı olmayan yetiştiricilikte bu çok önemlidir Yemler diğer dönemlerde olduğu pelet şeklinde olan içme suları ve su kaplarını temizliğine dikkat edilmelidir Bütün yem çeşitlerinde önemli olan yemlerin ekonomik olmasıdır

  Hastalıkları :

  Devekuşunun belli başlı hastalığı bulunmamaktadır En çok ilk üç aylık ölümleri kayda değerdir Kuluç-da yeteri kadar sıcaklık ve nem verilmemesi havalandırma sorunları yumurtaların gereği kadar çevrilmemesi ka-buk altının artmasına çıkan civcivlerinde yaşama gücünün düşük olmasına neden olmaktadır Bunun yanı sıra AB C ve biotin gibi önemli vitaminlerin eksiklikleri tüm kanatlılar gibi Devekuşlarında da çeşitli anomaliler meydana getirirler İlk üç aylık dönemi atlatan civcivlerin yaşama gücü yüksektir Ancak en çok görülen bir sorunda ayak bozukluklarıdır

  Kaynak: TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş