Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği

  ÖRDEK VE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Giriş


  Kanatlı kümes hayvanı çeşitliliği içinde kaz ve ördek yetiştirme de bir başka üretim koludur Genellikle et tüy yağ yumurta ve gübre gibi verimleri için yetiştirilmektedir Özellikle son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinin taleplerindeki artışa paralel olarak Türkiye’de de dikkat çekmeye başlamıştır Özellikle soğuk iklimlerde kolaylıkla üretilebilmesi bu hayvanlara bir avantaj getirmektedir

  Mevcut Durum ve Gelişmeler

  Üretim :

  Üretim Alanı Üretim sistemleri ve üretim teknolojisi :


  Kaz özellikle Kars Erzurum gibi soğuk bölgeler başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetiştirilir Ördek ise halk elinde Türkiye’nin her bölgesinde rahatça üretilen bir hayvandır Antalya ve Ankara’da Pekin Kastamonu’da Muskovi ördeğinin ticari amaçla üretilme çalışmaları yapılmaktadır

  Gerek kaz gerekse ördek halk elinde ve ciddi bir ticari amaç gözetmeden yalnızca ailenin kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla üretildiği için özel bir barınak ve teknoloji kullanılmamaktadır Ancak bu işi ticari olarak yapmayı planlayan girişimciler vardır ve bunlar Üniversitelerdeki konunun uzmanı öğretim üyelerinin önerileri doğrultusunda özel barınaklar ve teknolojiyi oluşturmayı düşünmektedirler

  Verim ve üretim miktarları :

  Ördek ve kaz için başlıca verim ettir Ancak Türkiye’de özellikle ördek etinde hissedilen koku et talebini düşürmektedir Son yıllarda özellikle tüy ve karaciğere yurt dışı talep olduğunun duyulması ördek yetiştiriciliğini bu yönlere doğru kaydırmaktadır Bunun yanı sıra ördek halk tarafından biraz da alışkanlık olarak dere ve göllerde süs amaçlı üretilmeğe devam etmektedir Özellikle Pekin ördeğine bu amaçlı talepler dikkat çekicidir Kaz eti ise özellikle soğuk bölgelerin halkı tarafından kış mevsimlerinin başlıca protein enerji kaynaklarından biri olarak tüketilmektedirAyrıca kazın yağı da halkın severek tükettiği bir üründür Aşağıda Türkiye’nin yıllar üzerinden ördek ve kaz varlığı verilmiştir:

  Yıllar Ördek(adet) Kaz(adet)
  1994 1187000 1720000
  1995 1200000 1745000
  1996 1094000 1642000
  1997 1829000 1795000
  1998 1339000 1771000
  _____________________________________________
  DİE(1998)

  Ördekler yılda 250-300 yumurta üretir Genotipe göre 1 hayvan 25-6 kg karkas vermektedir Kazlar yılda 30-80 yumurta üretirler Ortalama olarak 1 hayvan 5-8 kg karkas 1-15 kg yağ ve 700-800 g civarında karaciğer üretmektedir
  Kaz ve ördeklerde üretilen ürün tip ve miktarları ile ilgili sağlıklı bir istatistik bulunamadığı için gerek üretilen miktar gerekse tüketim hakkında bir şeyler söylenememektedir Ancak son yıllarda avlaklara ördek ve kaz konulmasına yönelik yaklaşımlar da görülmektedir

  Dış ticaret


  Bu konuda kayda değer bir bilgi yoktur Üretim kısıtlı olduğu için henüz dış ticaretin söz konusu olmadığı tahmin edilmekte ancak yakın bir gelecekte bu konuda açık bir pazardan yararlanma olanağı var gibi görünmektedir

  İç Tüketim :

  Yurt içinde üretilen ördek ve kazların eti ve yağı tamamen iç tüketime sunulmakta çoğu kez aileler ürettiklerini kendileri tüketmektedirler Tüylerinin ise sağlıklı şekilde değerlendirildiğini söylemek bugün için zordur Yumurtaları ise kuluçkalık olarak kullanılmaktadır

  Fiyatlar :

  Genelde satış yapılmamaktadır Bu nedenle fiyat tespiti de yoktur

  İstihdam :
  Bugün için söz konusu değildir

  Sektörde Eğitim araştırma yayınlar fuar ve sergiler :


  Konu ile ilgili sürekli bir eğitim söz konusu değildir İlgilenenler Üniversitelerimizden yararlanmaktadır Ayrıca Üniversitelerin ilgili fakültelerince lisans ve lisans üstü düzeyde dersler verilmektedir Üniversitelerde Yağlı Karaciğer Üretimi Besi Performansı Kuluçkası ve Yumurtası ile ilgili bilimsel araştırmalar da yapılmaktadır Bu çalışma sonuçları çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmaktadırHerhangi bir sergi ya da fuar faaliyetine de rastlanmamıştır

  Serbest Bölge Faaliyetleri :
  Serbest Bölge faaliyeti yoktur

  Sektörde Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Sektöre Ait Kuruluşlar :

  Tek kamu kuruluşu olan Kars Kazcılık Üretme İstasyonu da kapatılmıştır Üretim sadece halk elinde ve ticari amaçlardan çok uzak olarak yürütülmektedir Üniversiteler araştırma materyallerini halk elinden sağlamaktadır

  Sektöre Sağlanan Destekler :

  Sektöre diğer hayvancılık kollarından farklı bir destek sağlanmamaktadır

  Pazarlama Faaliyetleri :

  Pazarlama sistemi geliştirilmemiştir

  Sektörün OECD AB ve Diğer Önemli Ülkeler İle Uluslararası İlişkileri :

  Uluslararası kuruluş yoktur

  Diğer sektörlerle ilişkiler :


  Diğer sektörlerle henüz bir ilişkisi bulunmamaktadır

  Mevcut Durumun Değerlendirilmesi :

  Halk elinde küçük aile tipi işletmeler şeklinde yürütülmektedir Üretimin tamama yakını ailenin kendisi tarafından tüketilmektedir Ekonomik önemi henüz gereği gibi fark edilmemiş bir üretim koludur

  Dünyadaki Durum :


  Dünyada birçok ülke etini yumurtasını yağını karaciğerini severek tüketmekte tüylerinden ise yastık-yorgan yapmakta yararlanmaktadırlar Bu ürünlerin tümü açısından çeşitli ülkelerde ciddi bir ekonomik avantajı bulunmaktadır

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

  1 GİRİŞ

  Yirmi birinci yüzyıla girerken oldukça hızlı bir şekilde artan dünya nüfusunun günümüzdeki en önemli problemlerinden birisi beslenmedir Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de toplumsal yaşam değişiklikler göstermektedir Hayat standartlarımızın yükselmesi beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirmekte ve hayvansal protein ihtiyacımız gün geçtikçe artmaktadır Böylece zaten yetersiz olan hayvansal protein üretimindeki açık da gittikçe büyümektedir

  Farklı bir yetiştiricilik kolu olarak kaz yetiştiriciliği ülkemizde çok fazla bilinmemekle birlikte Dünya da pek çok ülkede önemli bir yer tutmaktadır Türkiye’de kaz yetiştiriciliği Doğu Anadolu bölgesi özellikle Kars ilinde Orta Anadolu ve İç Ege bölgesi köylerinde yapılmaktadır 1995 sayımlarına göre Türkiye’deki toplam kaz sayısı 1 745 000 adettir (DİE 1995 Coşkun ve ark 1997)

  Kaz yetiştiriciliği geçen 25 yılda kümes hayvanları endüstrisinin diğer kollarında meydana gelen hızlı teknik gelişmelerden tam olarak etkilenmemiştir Evcil kazlarda yapılan araştırma sayısı çok azdır Amerika’da kaz sayısı toplam kümes hayvanlarının %1’inden daha azını oluşturmaktadır Dünyada bugün başlıca kaz yetiştiriciliği yapılan ülkeler; İngiltere Kanada ABD Çin Polonya Çekoslovakya Fransa Bulgaristan ve Rusya’dır Bu ülkelerin çoğunda kazlar karaciğeri ve tüyleri için üretilmektedir (Moreng ve Avens 1985 Parkhurst ve Mountney 1987 Gleaves 1997)

  Kazlar İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk kümes hayvanı olarak bilinmektedir Çok zekidirler kolayca öğrenirler ve iyi bir hafızaya sahiptirler Büyüklük ve tip bakımından ördek ve kuğular arasında yer alırlar Dişi ve erkek kazların tüy renkleri birbirlerine benzediğinden tutmadan cinsiyet ayrımı yapmak zordur (Parkhurst ve Mountney 1987)

  Kazların yaşam süreleri hakkında çeşitli bilgiler mevcuttur Yaşam süreleri 20-60 yıl arasında değişmektedir Fakat yetiştiriciler tarafından bu kadar uzun süre elde tutulmazlar Elde tutulma süreleri yetiştirme tipine bağlı olarak değişir Eti için yetiştirilen kazlar 3-5 yıl elde tutulurlar Fakat geleneksel yetiştirmede bu süre 10 yıla kadar uzayabilir

  2 KAZ IRKLARI

  Kaz terimi Anatidae adı verilen su kuşlarından Anserina alt familyasına ait olan üyeleri tanımlamak için kullanılır Tüm modern kaz ırkları birisi hariç vahşi Greylag (Anser anser) kazından gelişmiştir Çin kazı ise Çinin vahşi kazlarından gelişmiştir (Feltwell 1992)

  Günümüzde yetiştirilen en iyi kaz ırkları Toulouse Emden Afrika Pilgrim ve Çin kazıdır Bunların ilk üçü ağır cüsseli Pilgrim orta cüsseli Çin kazı ise hafif cüsseli bir ırktır Çeşitli kaz ırklarının ergin canlı ağırlıkları Tablo 1’de gösterilmiştir (Graves 1985 Ensminger 1992 Gleaves 1997)

  Tablo 1 Çeşitli kaz ırklarının ergin canlı ağırlıkları (Feltwell 1992 Ensminger 1992 Nowland 1997)
  Irklar

  Erkek (kg)

  Dişi(kg)

  Afrika
  91

  82

  Buff

  82-86

  73

  Çin

  45-54

  36-45

  Emden
  136-154

  91-10


  Pilgrim

  64
  59

  Roman

  54-64

  45-54


  Toulouse

  127-136


  91-10

  Sebastopol
  55-64


  55

  Kanada

  55

  45

  21 Toulouse

  Toulouse kaz ırkı Fransa’dan orijin alan ağır cüsseli kaz ırklarından biridir Toulouse kaz ırkının yumurta verimi orta düzeydedir Bir yumurtlama sezonunda yaklaşık 35-50 yumurta verirler Yumurta veriminin yanı sıra güzelliği ve eti için yetiştirilen bir ırktır (Thear ve Fruser 1988 Ensminger 1992 Nowland 1997)

  Kaz civcivleri yavaş büyümeye meyillidir Toulouse kazları vücutlarının büyüklükleri nedeniyle iyi otlayamazlar Sakin ve kibar görünüşlüdürler Eti Emden kaz ırkından daha serttir Kemik ve sakatat oranı ise Emden kazlarından daha yüksektir Emden erkek kazı ile melezlenen Toulouse kazının bir soyundan elde edilen melezde hızlı bir büyüme ve iyi kalitede et elde edilmiştir (Graves 1985 Anonim 1997a Nowland 1997)
  Toulouse kaz ırkının başı güçlü ve kocamandır Gaga güçlü ve kısa gözler kahverengi boyun uzun ve ince gerdanı büyük (çok heybetli bir görüntüsü vardır) vücut uzun kaba ve derindir Göğüsteki kemikler kolayca görülür Derin bir omurgaya sahiptir Gaga bacak ve ayaklar turuncu renkte tüyleri grinin farklı tonlarındadır Bir varyetesi gri diğer varyeteleri kahverengidir (Graves 1985 Ensminger 1992 Mercia 1995 Taylor 1995 Nowland 1997)

  22 Emden (Embden)

  Orijinini Almanya’nın Hannover şehrinden alan ağır cüsseli bir kaz ırkıdır Bu ırk daha sonra İngiltere’ye getirilmiştir Yumurta verimi iyi olan bir ırktır Her kaz bir yumurta sezonunda 30-40 yumurta verirler Emden birinci sınıf yemeklik kazdır (Thear ve Fruser 1988 Feltwell 1992 Nowland 1997)

  Emden ve Emden X Beyaz Çin melezi en hızlı büyüyen varyetelerdir Sekiz haftalık yaşta 45 kg 14 haftalık yaşta ise 55-6 kg canlı ağırlığa erişebilirler Ticari yetiştiricilikte oldukça popülerdir Beyaz Çin kazı kadar saldırgan değildir ve sakin yaratılışa sahiptir Dişilerin annelik özellikleri iyidir (Graves 1985 Parkhurst ve Mountney 1987 Anonim 1997a)

  Bu ırk diğer ırklarla melezlenmek için çok uygundur Emden kaz ırkının beyaz olan tüyleri diğer kazların tüylerinden daha değerlidir Günlük kaz civcivlerine dikkat edildiğinde tüy renklerine göre cinsiyet tayini yapılabilmektedir Ancak birkaç günden sonra tüy renklerindeki farklılık ortadan kalkar (Ensminger 1992 Nowland 1997)

  Baş uzun ve düzgün gaga kısa ve tabanı sağlam gözler koyu ve açık mavi boyun uzun ve kuğuya boynuna benzerdir Vücut geniş kalın ve yuvarlak göğüs yuvarlak geri düzdür Bacaklar oldukça kısa fakat güçlüdür Gaga bacaklar ve ayaklar parlak turuncu renkte ve sağlam tüyleri sık ve saf parlak beyazdır (Ensminger 1992 Nowland 1997)

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  23 Çin

  En küçük ve en çekici ırklardan biridir Çin’den orijin alan bu kaz ırkının kahverengi veya gri ve beyaz olan varyeteleri vardır Irklar arasında en yüksek yumurta üretimine sahiptir ve bir yumurta sezonunda 60’dan daha fazla yumurta verir Vahşi kaza benzetildiğinden dolayı eti bazı insanlar tarafından tercih edilmektedir (Graves 1985 Feltwell 1992 Mercia 1995)

  Beyaz Çin kazları hızlı gelişirler ve en iyi yabani ot temizleyicileridir Ayrıca Çin kazı en uygun bekçi köpeğidir Meraklı ve çok saldırgandırlar Emden yada Toulouse kaz ırkından daha küçük olmasının dışında tüylerden ayrım yapılamaz Dişilerin analık özelliği iyi değildir Çin kazı başında bulunan topuz yada çıkıntı ile diğer kazlardan ayrılır (Graves 1985 Parkhurst ve Mountney 1987 Nowland 1997)

  Bu kazın diğer kaz ırklarıyla melezlenmesi iyi sonuçlar verir Çin ve Emden melezleri saf ırklardan daha ekonomik olup kaz palazlarından beyaz et üretilmesi için arzu edilir Kahverengi varyetenin gaga ve gözleri kahverengi bacakları portakal sarısı rengindedir Vücut tüyleri kahverengi ve alt kısımları daha açık renktedir Beyaz varyetede gaga ve bacaklar parlak turuncu renkte gözler kahverengi ve vücut tüyleri saf beyazdır (Ensminger 1992 Nowland 1997)

  24 Roman yada Germen

  Roman kaz ırkı tanımlanamayan orta boylu ve beyaz tüyleri olan bir ırktır Emden ve Toulouse’dan Avrupa’dan orijin alır ve Emdene benzer Bilinen tüm Avrupa ırklarının en eskisidir (Thear ve Fruser 1988 Nowland 1997)

  25 Afrika

  Afrika kaz ırkı Çin kaz ırkının bir varyetesidir Niçin Afrika kazı denildiği bilinmemektedir Bu ırk bir görüşe göre Hindistan’dan orijin almıştır Diğer bir görüşe göre ise Toulouse ve Kahverengi Çin kazları arasında yapılan melezlemenin sonucu elde edilmiştir İkinci görüşü benimseyen bilim adamları Çin kazının başındaki topuzu ve biraz yukarı doğru duruş şeklinin Toulouse kazının ise gerdan ve büyüklüğünün Afrika kazında ortaya çıktığını belirtmişlerdir (Ensminger 1992 Anonim 1997a Nowland 1997)

  Afrika kaz ırkı genç kazların haricinde hemen hemen Emdenlerle aynı büyüklüktedir Bu kaz ırkı Çin kazı kadar yumurta üretemez Bir yumurta sezonunda 30-40 yumurta verirler En büyük kaz ırklarından birisidir yalnız günümüzde az kalmıştır Tüyleri kahverengi veya gridir ve belirleyici özelliği olarak gagasının etrafında topuz şeklinde şişlik vardır ve bu şekildeki kazlar dewlap olarak adlandırılır (Parkhurst ve Mountney 1987 Feltwell 1992)

  Afrika kazı hızlı büyür ve çabuk erginleşir fakat ticari yetiştiriciler arasında renkli tüyleri yüzünden tercih edilmez Ancak beyaz tüylüleri iyi bir pazar değerine sahiptir (Anonim 1997a Nowland 1997) Afrika kaz ırkının heybetli şahane bir görünüşü vardır Çok iyi gelişmiş gerdanları onların gerdanları için selekte edilmiş ilk kaz ırkı olduğu ihtimalini güçlendirmektedir Birkaç yıl önce Afrika kaz ırkının erkekleri Toulouse kaz ırkının dişileri ile pazar üretimi için melezlemeler yapılmıştır (Anonim 1997a)

  26 Sebastopol


  Sebastopol aslında bir süs kazıdır Bu kaz ırkının Avrupa’nın Güneydoğusundan orijin aldığı ortaya çıkmıştır Günümüzde çok az bulunan bu kaz saf beyaz bir tüy yapısına sahip olmakla beraber arka kısmında vücudunda ve kanatlarında kıvrımlı ipeksi tüylerle karakterize bir yapıya sahiptir Bazı tüyler o kadar uzundur ki yerde sürünürler Vücudun alt kısımlarında kısa beyaz kıvrımlı tüyler arka kısımlarında kavisli beyaz tüyler vardır Sebastopol kazının bir çifti büyüleyici bir görüntüdedir Bu kaz ırkı sakin ve arkadaş canlısıdır (Graves 1985 Mercia 1995)

  27 Buff

  Buff kaz ırkı Amerika da geliştirilmiş iki kaz ırkından birisidir Bu kaz ırkı bir yumurta sezonu boyunca 20-40 yumurta verir Renkleri açık kahverengidir Çok hoş bir sürü oluşturur ve güzel bir görünüşe sahiptir (Parkhurst ve Mountney 1987 Anonim 1997a)

  Buff ırkının temel özelliği bir pazar kazı olarak yetiştirilmesidir Fakat pazar için sınırlı sayıda çoğaltılırlar Renk varyeteleri Buff’un göğsünde aydınlık arka kısmında koyu ve vücudun alt kısımlarında hemen hemen beyaz şeklindedir (Ensminger 1992 Mercia 1995)

  28 Kanada
  Kanada kazı Kuzey Amerikanın yaygın vahşi kaz ırkıdır Kanada kazı başta Kanada olmak üzere Meksika Yeni Zelanda Norveç İsveç ve İngiltere’de yetiştirilmektedir Bu kazlar yuvalarını ağaç dallarına ince dallara çimenlere ve zararlı otlara genellikle küçük adalarda gölcük ve bataklıklara yaparlar Genç kazlar yumurtadan çıktıktan sonra yaklaşık 1 yıl aileleri ile birlikte yaşarlar ve daha sonra bir eş aramaya başlarlar Kanada kazları tek eşlidirler (Ensminger 1992 Anonim 1997)

  Kanada kazları uzun ince boyunlu dikdörtgen vücutlu ve yatay duruşludur Bu ırkın ekonomik değeri diğer evcil kaz ırklarınınki kadar değildir Geç olgunlaşırlar Vahşi erkek kazlar bazen evcil ırklarla melezleme için kullanılırlar elde edilen kazlara bu yüzden melez kaz adı verilir Melezler genellikle kısırdırlar fakat kaliteli et verirler (Ensminger 1992)

  Kanada kaz ırkının yaklaşık olarak 10 alt türü olduğu belirlenmiştir Bunlar arasında 4-6 kg ağırlığındaki Maxima soyunun yetiştirilmesi tercih edilmektedir Çok iyi uçtukları için kanat yada tüylerinin kesilerek kapalı bir yerde tutulmaları gereklidir (Parkhurst ve Mountney 1987 Mercia 1995 Anonim 1997 Anonim 1997a)

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  29 Pilgrim
  Bu ırk birkaç Amerikan kaz ırkından biridir Pilgrim kazı denmesinin nedeni Pilgrim kardeşler tarafından Amerikaya bir gemi ile getirilmesindendir Dişilerin yıllık yumurta verimi 35-45 adettir (Feltwell 1992 Graves 1995)

  Pilgrim kaz ırkının en önemli özelliklerinden birisi cinsiyetinin yumuşak yada kaba tüylerinin renklerine bakılarak tayin edilebilmesidir Erkek yumurtadan sarı çıkar ve beyaza dönüşür genellikle renk griye yaklaşmaktadır Dişiler sarı çıkar ve gri ve genellikle tüm vücut gri olur Dişilerin görüntüsü açık renklerine ve genellikle beyaz yüzlerine rağmen bir Toulouse’a benzemektedir (Ensminger 1992 Taylor 1995 Anonim 1997a)

  210 Mısır

  Uzun boylu ve uzun bacaklı ama küçük bir ırktır Yumurta verimler 6-8 adettir Mısır ırkları şov ve süs amaçlı olarak yetiştirilirler Renkleri gri ve siyah gölgeli olarak değişiklik gösterir Vücutlarında kırmızı kahve ve beyaz noktalar vardır (Graves 1985 Parkhurst ve Mountney 1987 Ensminger 1992 Mercia 1995)

  3 BARINAKLAR

  Kazları barındırmak bazı kanatlı hayvanlardaki gibi pahalı değildir ve özel şartları gerektirmez Az sayıdaki kazların büyütülmesi için özel bir barınağa gerek yoktur Eğer kullanılacak alan kuru ise uygun bir havalandırma iyi bir aydınlatma ve altlık küçük bir sürü için yetiştirme alanı olarak kullanılabilir (Hamre 1980 Feltwell 1992)

  Kaz barınakları basitçe yapılabilir Bir çatı ile uygun bir koruma alanı sağlanabilir fakat bu çatının barakayı tamamen kapatması gerekir ve barınak geceleri de kilitlenebilmelidir Aksi halde tilki gibi vahşi hayvanlar ve diğer avcılardan gelebilecek tehlikelere karşı hayvanlar korumasız kalır (Nowland 1997)

  Her kaz barınağında gezinti alanları yapılmalıdır Bu gezinti alanlarının büyüklüğü bakım-besleme metodu ve mevcut yerin miktarı dikkate alınarak belirlenir Bir ölçü olarak; bir avluda bir kaz için 2-3 m2 yer düşünülmelidir Barınak içerisinde tutulan erişkin kazlara en azından 05 m2 yer hesaplanmalıdır Eğer hayvanlar dışarıda otluyorlarsa alan miktarı 5-10 m2’ye çıkarılır (Parkhurst ve Mountney 1987 Nowland 1997 Gleaves 1997)

  Kazların sürekli olarak kapalı bir alanda tutulması iyi değildir Kazlara kışın fırtınalardan korumak için kapalı bir alan sağlanması yeterlidir ve normal kış şartlarında hayvanlar rahatlıkla dışarıda durabilirler (Gleaves 1997)

  31 Isı
  Kapalı barınakların ısıtılması için gaz mazot veya elektrikle çalışan ısıtıcılar kullanılabilir Kaz civcivlerinde kullanılacak ısıtıcılar civcivler için kullanılan ısıtıcılara göre yerden yaklaşık 75-10 cm yükseklikte kurulmalıdır Kaz civcivleri tavuk civcivlerine nazaran daha uzun ve iridirler 250 Watt gücündeki bir ampul küçük bir sürünün ısıtılmasında diğer tip ısıtıcılara göre daha ekonomik güvenli ve pratik olmaktadır Lamba reflektörlü koruması ile birlikte yerden 45-60 cm yükseklikte olacak şekilde kümesin tam ortasına yerleştirilmelidir Bazı yetiştiriciler sürüde görülebilecek olan kanibalizm olaylarını önlemek için kızıl ötesi lamba kullanımını önermektedirler Su ve yem ısıtıcı olarak kullanılan lambanın yakınlarında olmalı fakat direkt ısı etkisinden uzak tutulmalıdır Lambanın çevresine koruyucular takılmalıdır (Hamre 1980 Graves 1985 Geiger ve Biellier 1993)

  32 Altlık

  Barınakların tabanı 75-10 cm kalınlığında bir altlıkla kaplanmalıdır Altlık tabanı sıcak tutar ve nemi absorbe eder Altlık materyali olarak talaş ağaç kıymıkları kağıt kırpıntıları ince kıyılmış saman ve benzeri maddeler kullanılabilir Kazlar pis yerlerde uyumaya meyillidirler Kazları iyi bir şekilde korumak için ıslanan veya nemlenen altlık sık sık kaldırılmalı periyodik bir şekilde temizlenmelidirKağıt gibi kaygan yüzey oluşturabilecek materyaller kullanılmamalıdır (Hamre 1980 Graves 1985 Gleaves 1997)

  Altlık materyalinin absorbsiyonu için tavanın kalınlığının 10 cm olması uygundur Tavan ahşap oyma saman yada yosunla kaplanabilir Ayrıca çatı altlığı kuru olarak muhafaza etmek için su sızdırmamalıdır (Hamre 1980 Gleaves 1997)

  Birçok ülkede altlıktan kaynaklanan problemler nedeniyle tahta tabanlı kaz barınaklarının kullanımına doğru bir yöneliş vardır

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tahta zeminleri hazırlarken şunlara dikkat edilmesi gereken noktalar;
  İyi bir çalışma sahası sağlamak için tahta çıtaların genişliği 2 cm olmalıdır

  Pisliğin kolayca kaldırılabilmesini sağlamak için alttaki boşluk 15 cm olmalıdır

  Tahta çıtalar arasındaki mesafe 15 cm olmalıdır
  Her kaz için 1 m2 alan sağlanmalıdır (Nowland 1997)
  33 Folluk

  Yumurtlayan kazlar özel bir yer ihtiyacı duymamalarına rağmen yapılacak folluklarla yumurtalarını folluklara bırakmaları teşvik edilebilir Barınak içerisinde veya dışarısında folluklar bulunmuyorsa yumurtlayacak kazlar kendi folluklarını yeşil otlardan samandan ve vücutlarından kopardıkları tüylerle yaparlar Bazı kazlar barınak içerisinde yerdeki altlığı kullanarak folluk yapabilirler Yine de her barınak içinde folluk ya da folluklar bulundurulmalıdır (Graves 1985 Nowland 1997)

  Kaz barınaklarında inşa edilecek follukların alanı 60X60 yada 50X50 cm ve yüksekliği 45 cm ebatlarında hazırlanmalıdır Folluklara üst veya ön kısım yapmaya gerek yoktur Folluklar fıçılardan veya tahta kasalardan yapılabilir Folluk altlığı olarak saman talaş ve diğer emici materyallerin kullanılması uygundur (Hamre 1980 Graves 1985 Nowland 1997)

  34 Suluk

  Kazlara her zaman temiz taze içilecek su sağlanmalıdır ve hayvanlar su içerken etrafa su dökülebileceğinden tabanın drenajının iyi yapılmasına ve altlıkların kuru olmasına dikkat edilmelidir (Geiger ve Biellier 1993 Anonim 1997)

  Su genellikle barınak dışında kovalardan yalaklardan veya otomatik suluklardan sağlanır Suluklar kazın hem gagasını hem de başını daldırabileceği kadar derin ve geniş olmalıdır Sulukların üzeri tel ile örtülmeli ve yerdeki suluklar altlığın kuru kalmasını sağlamak için tahta bölmeli platformlara konulmalıdır (Hamre 1980 Gleaves 1997)

  Barınakta tutulan 100-200 kaz civcivi için 2 otomatik suluk başlangıçta yeterlidir Palazların büyümesiyle birlikte sulukların sayısı artırılır Telle korumalı yuvarlak suluklar ya da tekne şeklindeki bir suluk veya akan sular genç kazların su içmesi için uygundur Tekne yerleştirilmişse iki haftalık 500 kaz palazı için tekne alanı 25-6 m2 olacak şekilde hesaplanmalıdır Zamanla suluklar değiştirilmeli ya da civcivlerin gelişmesine göre ayarlanmalıdır (Hamre 1980 Ensminger 1992)

  35 Yemlik

  Kaz yetiştirmede diğer kümes hayvanlarında olduğu gibi asılı yemlik ve yer yemlikleri kullanılabilir Yemlikler yemlerin yağmur güneş ve rüzgardan korunması için mümkünse barınak içerisinde olmalıdır (Graves 1985 Anonim 1997)

  Yemlemenin ilk birkaç gününde içi dar olmayan küçük yemliklerin yanı sıra düzenli yemlikler de kullanılabilir 100 kaz civcivi için ya çevresi 125 cm olan iki asılı yemlik yada uzunluğu 25 m olan yer yemlikleri kullanılabilir Kazların büyümeleri ile orantılı olarak yemleme alanı da artırılmalıdır (Ensminger 1992)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş