İyi bir bitkisel protein kaynağı
Orijini: Orta ve Güney Amerika
Sıcak iklim sebzesidir

Dünyada genellikle ’Fransız Fasulyesi’ olarak bilinir
Çeşit sayısı taze fasulye çeşitlerinde daha fazla olup oturak veya sırık olabilir

Oturak çeşitler bodur olup vegetatif olarak küçüktürler

Sırık çeşitler sarılıcı olup vegetatif aksamları büyüktür
Yeşil fasulye taze dondurulmuş konserve olarak kullanılır

Bitki Tanımı

Ilık ve sıcak iklim koşullarında yetişir
Tohumları kısmen geniş çok değişik renklerde ve büyüklükte mekanik hasada uygun
Bitki oturak veya sarılıcı
Yaprak şekli yapısı rengi ve hacmi çeşide bağlı olarak değişir
Çiçekleri renkli
Tomurcukları genişdışı pigmentli

Beslenmesi
Hafif asit topraklara toleranslı olup pH 5.5-6.5 da iyi gelişir
Genel besin isteği 1:2:2
Besleme tohum kalitesi (vigor) üzerinde çok etkili

Su İsteği

Tomurcuk ve çiçek sırasında az su verilmesi tomurcuk ve çiçek gelişmesini dolayısıyla verimi çok ciddi engeller
Çiçeklenmeden önce sulama da vegetatif gelişmeyi arttırır (!!!)

Çiçeklenme öncesi ancak kuru topraklarda sulama önerilir

Ekim

Geç ilkbaharda ekilir (Haziran)
İkinci ürün olarak ekilebilir
Dekara 5-10 kg tohum ekilir
Sıra arası 90-120 cm sıra üzeri 45-90 cm

Çiçek-İzolasyon


Kısa gün veya nötr gün bitkisidir
Kendine döllektir. Nadiren yabancı toz alır. Yabancı tozlanma tropik ve böcek aktivitesinin fazla olduğu bölgelerde daha fazladır

İzolasyon mesafesi 50 m yeterli. Fakat 150 m uygulaması tavsiye edilir

Islahında genellikle tek bitki ıslah metodu ve kotiledon rengi parametresi kullanılır

Taze fasulye ıslah çalışmaları ticari önem taşıdığı halde kuru fasulyede bu çok daha az önemlidir

Tohum olgunluğu bakla kabuğunun sararması ve tohum gelişmesinin tamamlanmasıyla anlaşılır

Olgunluğun ileriki dönemlerinde tohum dökülmesi olabilir

Bitkiler kök boğazından kesilerek tohum hasat edilir

Kırılma zararını (cotyledon cracking) azaltmak için özel ekipman gereklidir

Sarılıcı olanlarda kademeli hasat yapılır

Hasat edilen tohumlar gölge ortamlarda kurutulur

Dekara tohum verimi 150-200 kg kadardır

1000 dane ağırlığı 250-650 g dır