Sarı Leke Oluşumu

blotchy-ripening - sarı leke oluşumu - grey wall - lekeli olgunlaşmaSera yada açıkta domates tarımı yapılan alanlarda ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bunun sebebi çevresel faktörlerdir. Bazı çeşitler bu hastalığa dayanıklı olmakla birlikte Bazı çeşitler hassastır.

Belirtiler ilk olarak yeşil meyvelerde gözlenir. Lekeli; kahverengi - gri alanlar basık durumdadır. Meyve bu bölgelerde gri olarak olgunlaşır yada sarı renkli olarak gelişemeden kalır. Bazen bu yetersiz olgunlaşma ile domates yüzeyinde sarı şeritler yadabenekler olduğu da gözlenmektedir.

Meyve kesildiği vakit koyu kahverengi yada gri dokular meyve içinde gözlenebilmektedir.

Bu hastalık mdomatesin tüm pazar değerini ortadan kaldırmakta ve üreticiye ciddi anlamda zararlar vermektedir.

Bu hastalığı oluşturan ana nedenler; yüksek azot düşük potasyum düşük mağnezyum yüksek toprak nemi yüksek bağıl nem sıcaklık değişiklikleri yüksek sıcaklık düşük ışık yoğunluğu ve toprağın aşırı derecede sıkış oluşudur.


Ayrıca bazı bakteri mantar veya domates mozaik virüsünün de etkili olduğu düşünülmektedir.

Bu hastalığın en iyi kontrol yöntemi dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır.

Yine ilave olarak bu konuda potasyum takviyesi ile Leke oluşumlarının engellendiğine dair çalışmalar da bulunmaktadır.

Yapılan bir çalışmada 5. çiçekler meyve tuttuğu anda %0.5 oranında K2O içeren ve her defasında 8-10 sprey olarak verilen yaprak gübresi 20 gün aralıklarla devam etmiş ve sonuçta lekeli oluşumun tamamen önüne geçilmiştir.Ayrıca bu çalışmada yüksek sıcaklık döneminde hastalığın daha yoğun olduğu daha dengeli seyreden sıcaklıklarda ise hastalık daha az ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde geç dönemde düşük sıcaklığa bağlı olarak hastalık daha yoğun seyretmiştir.

Görüldüğü üzere bu hastalığı ortaya çıkaran çok fazla ve birbirinden bağımsız etmen vardır. Ama basit kültürel önlemlerle engellenebildiği de gözlenmektedir. Ancak yine de en uygun çözüm yukarıda da belirttiğimiz gibi dayanıklı çeşitlerin kullanımı olmaktadır.