Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Banyan dalları geniş bir araziye yeni bir ağaç gibi yayılan Hint incir ağacı Ficus bengalensisdir. Kökleri daha sonra yeni gövdeler ve dallar oluşturur. Bu özelliği ve uzun ömürlülüğünden dolayı ağaç ölümsüz kabul edilir ve Hindistan mitleri ve efsanelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün bile Banyan Ağacı köy hayatında önemli bir yere sahiptir ve gölgesinde köy toplantıları yapılır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Bu ilginç ağaç aslında kendi başına bir orman. Çünkü 300′e yakın kalın gövdesi ve 3000 civarında ince gövdesi bulunuyor. Yani 1000lerce ağaçlık bir orman büyüklüğünde bir ağaç.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Korumalı bölgede tutulan banyan ağacının 320 tane kalın en az 3.000 tane ince gövdesi bulunuyor. 7.000 kişinin sığabileceği büyük bir orman oluşturan ağacın gövdesinden sızan süt gibi beyaz bir sıvıdan düşük nitelikli kauçuk elde ediliyor.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Banyan dallarını genişletip yeni bir ağaç gibi yayabilen Hint incir ağacıdır. Kök şeklinde uzattığı dalları daha sonra yeni gövdeler ve dallar oluşturur. Bu özelliği ve uzun ömürlülüğünden dolayı ağaç ölümsüz kabul edilir ve Hindistan mitlerinin ve efsanelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Hint Mitolojisinde banyan ağaçları dilekleri yerine getiren ağaç anlamına gelen “kalpavriksha” olarak geçmektedir. Hindularca ağaca büyük saygı duyulmakta ağaçla ilgili hint edebiyatında çok sayıda hikaye anlatılmaktadır.

Ağacın ingilizce ismi ağaç altında ticaret yapan Hint banyan tüccarlarından gelmektedir. Banyan ağaçları Güney Asya’da çok işe yarar bir gölge sağlayıcıdır.

Banyan ağaçları hava kökleriyle yayılım yapıp ek gövdeler sağlayan çok geniş yayılımlı ağaçlardır. Yaşlı ağaçlar 30 metrelik yükseklikleriyle 200 metre çapına ulaşabilmektedirler. Banyanlar gençken epiphyte bitkilerdir (asalak olmayan konuk bitki). Bazen ağaçlar üzerinde gelişir ve kökleriyle ağacı boğabilirler.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Yaprakları 25x17cm genişliğinde üstü köselemsi düz ve pürüzsüz alt tarafı pürüzlü ve tüylerle kaplıdır. Yaprakları hayvanlara yedirmek için günümüzde de hala toplanmaktadır.

İncir olarak adlandırılan meyveleri 1.8 cm çapında olup olgunlaşınca turuncuya dönen kırmızı renktedirler. Meyveler sağlam ve gövdeye çok yakın saplara sahiptir. Olgunlaşmış meyveler maymun ve kuşlar arasında çok revaçta olup kıtlık döneminde insanlarca da yenir.

Çiçekler iki tür arı tarafından tozlaştırılmaktadır. Arılardan birisi (Blastophaga) küçük çiçekleri tozlaştırırken diğer arı türü (Apocrypta) büyük çiçekleri tozlaştırmaktadır.

Üretimi tohum yoluyla ve çelikle yapılabilmektedir

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Meyvesinin resmi

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Başka bir kaynak ise şöyle diyor: Banyan dalları geniş bir araziyBaşlıca Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yetişir. Ağacın dalları yere sarkar toprağı deler ve yeni bir gövdeyle çıkar. Böylce bir tek ağacın onlarca gövdesi olabilir ve tek bir ağaç küçük bir koruluk kadar alan kaplayabilir. Banyan ağacı yakınındaki ağaçları ve binaları(Angkor Wat Tapınağı gibi) boğarak yok edebilir. Budha "ben banyan ağacıyım" dediği için Hindularca kutsal kabul edilir. Ölümsüzlüğü simgeler ve Yaşam Ağacı olarak da bilinir.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Konuda adı ve resimleri geçtiği için ufak bir bilgi

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Angkor Wat Bir dünya harikası. Kamboçya da bulunan tapınak Turuncu renkli kıyafetli din adamlarının ibadethanesi. İnsan elinden çıkma en görkemli en ince rafine sanat eserleriyle süslenmiş yapıtlardan biri Angkor! Bunun bir de 12inci yüzyılda örnegin Osmanlı İmparatorluğu ve Rönesanstan bile önceki dönemlerde gerçekleşmiş olduğu düşünüldüğünde şaşkınlık ve hayranlık sınır tanımıyor.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Angkor Wat hem en büyük tapınağın hem de tüm yörenin adı. Birbirinden ilginç bir düzine tapınağın bulunduğu bu alanda 12inci yüzyılda 1 milyona yakın insanın yaşadığı sanılıyor. Tropik ormanın içinden yükselen Angkora ilk bakışta tutulmamak olanaksız Önünüzde göğe yükselen merdiven basamakları yüzlerce sütun iç içe geçen avlular yontu sanatının harikası dev insan suratları bulutlara değen lotus çiçeği şeklindeki beş on katlı kuleler!... Angkor Wat'ın bir özelliği de sonra gelenin kendinden öncekinin yaptığını bozmaması. Bu sayede Angkor Hinduizm ve Budizm sanatının en değerli örneklerini her bir yanında taşıyor
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]