SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMİ

1-Sertifikalı tohumluk üretimi İl Tarım Müdürlüklerince TOHUMLUK ÜRETİCİ BELGESİ verilerek yetkilendirilen özel ve tüzel kişilerce yapılır.

2-Sözleşmeli olarak da tohum yetiştiriciliği yapılabilinir. Bunun için özel veya tüzel çiftçiler TOHUM YETİŞTİRİCİ BELGESİ alarak yetkilendirilmesi gerekmektedir.

3-Bünyesinde ıslah konusunda araştırıcı niteliği olan ziraat mühendisleri barındıran ve diğer özelliklerini uygun hale getiren tohumluk üreticilerine Bakanlığımızca ARAŞTIRICI KURULUŞ BELGESİ verilir.

4- Sektörde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş tüm firmabayi ve çiftçiler konularına uygun alt birliklere üye olmak zorundadırlar.

5-Çeşitlerin kayıt altına alınması sonucu iki liste yayınlanır: MİLLİ ÇEŞİT LİSTESİ ve STANDART SEBZE KAYIT LİSTESİ bulunmaktadır.

6-Tohumluk Sertifikasyon Çalışmaları Bakanlığımız Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü başkanlığı ve ANKARA Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Test Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda İl Tarım Müdürlükleri ve kendi bölgelerindeki üretimlerin sertifikalandırma işine bakan Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüklerince yürütülmektedir.

7-Herhangi bir çeşit için sertifikasyon işlemi önce üretim izninin alınması ile başlar. Üretim izni alan çeşitler geçici izin ile çoğaltılarak yurt içinde satışa arz edilebilinir.

8-Ülkemize uyum sağladığı görülen çeşitlerin deneme sonuçları Tescil Komisyonunca incelendikten sonra MİLLİ ÇEŞİT listesinde yayınlanır.

9-Milli Çeşit Listesinde standart çeşit olarak nitelenen devletin üretiminde bulunan çeşitler ile tescil işlemleri tamamlanan hibrit çeşitler yer alır.

10-Standart Sebze Kayıt Listesi adın da anlaşılacağı üzere sadece sebze tohumlarıyla ilgilidir. Bu listede Araştırıcı Kuruluşlar Tarafından bulunan ve tescil çalışmaları başlatılan yerli çeşitler ile ithal edilecek çeşitlerin kayıtları yapılır.

11-BİR YILLIK SERTİFİKASYON ÇALIŞMASI :
1-Beyannameler İl Müdürlüklerine verilir ve onay alınır.
2-Tarla Kontrolleri yapılır ve rapor tanzim edilir.
3-Tarla Kontrol Raporları verim tahmini sınırlamasına uyularak firmaların talebine göre etiket ANKARA T.T.S.M. den veya Tohumcular Derneğinden talep edilerek ambalajlar etiketlenir.

4-Hasat-Sellektörleme-Ambalajlama-Etiketleme ve partilerin ayrılmasından sonra numune alımı yapılır.
5-Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüklerince analiz sonuçlarına göre sertifikalar tanzim edilir.

12-Ambalajsız yani açıkta etiketsiz ve sertifikasız tohumluk satışı yasaktır.

13-TOHUMLUK SINIFLARI

Elit :Sadece ıslahçısı tarafından üretilir.
Orijinal:Sadece Araştırıcı Kuruluşlarca üretilir.
Sertifikalı:Üretici Belgesi olan tüm üreticiler tarafından üretilebilinir.