Adana ilinde yaygın olarak Akkaraman Morkaraman ve İvesi cinsi koyunları bulunmaktadır. Bu koyunların büyük çoğunluğu düşük verimli küçük cüsseli yağlı kuyrukludur. Adana ilinde dağlık kesimlerde keçi önem kazanmaktadır. Bu nedenle ilin dağlık ormanlık ve çalılık alanlarında daha ziyade kara keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

İLÇELER

KOYUN

KIL KEÇİ

SEYHAN
Adana ilinde 1996 yılı itibariyle küçükbaş hayvan varlığı sayısında büyük bir değişim yaşanmamıştır. 1999 yılında yaklaşık %16'lık bir artış görülürken bu durum 2003 yılında %15'lik bir düşüş göstermiştir.


YIL

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI

1996


536.249


1997

Bunun yanında küçükbaş hayvancılıktan elde edilen verim de yetersiz düzeydedir. Bunun nedenlerinden bazıları mera koşullarının yetersiz yem bitkileri üretiminin arzu edilen düzeyde olmamasıdır.

Hayvanlardaki dengesiz ve yetersiz beslenme verimi de olumsuz etkilemekte ve hayvanlarda bazı hastalıkların oluşmasını hızlandırıcı etkide bulunmaktadır.

Adana'daki küçükbaş hayvan varlığına göre verim oldukça düşüktür. Bunun için daha yüksek verimli hayvanların yetiştirilmesi ve kalitenin arttırılması ekonomik açıdan önem arz etmektedir.


KAYNAKÇA: 1973 Adana İl Yıllığı adana.gov.tr Dörtbinyıllık Öykü - T.C Adana Valiliği